Högt tillflöde ger ökning av akut hemlöshet i Helsingborg

Den årliga hemlöshetskartläggningen i Helsingborg visar på en ökning av akut hemlöshet sedan 2017 med 18 personer, till 87. Kartläggningen visar också på en stor omsättning, där endast 14 personer kvarstår från förra årets kartläggning.

 • Av de 87 personer som rapporterats in i år förekom 14 personer föregående år och är alla kända av någon av arbetsmarknadsförvaltningen eller socialförvaltningen.
 • Den grupp som ökar är framförallt de som endast är i behov av boende, inte stöd mot missbruk och/eller psykisk ohälsa. De utgör mer än en tredjedel av de kartlagda, 33 personer. Av de övriga behövde 32 personer missbruksbehandling, 7 personer behövde hjälp med psykisk ohälsa samt 12 personer med både missbruk och psykiskt ohälsa.
 • Av de 87 personerna var 70 folkbokförda i Helsingborgs kommun.
 • Det var 21 personer som inte hade någon kontakt med myndigheterna (socialförvaltningen och/eller arbetsmarknadsförvaltningen).
 • Det var 28 personer som sov utomhus eller i offentliga utrymmen, vilket var 7 fler än 2017.
 • Antalet kvinnor har inte ökat (12 i år mot 13 förra året).

– Den höga omsättningen på personer visar att vi trots allt hjälper väldigt många under ett år. Samtidigt ser vi också att många blir vräkta idag och att allt fler av dessa egentligen inte tillhör våra målgrupper med missbruk och/eller psykisk ohälsa, utan bara har ekonomiska problem och därmed problem att få bostad. Men vi ser också en ny generation av unga missbrukare, som vi måste försöka nå ut till, konstaterar Jessica Nordenvall, chef för socialförvaltningens vuxenverksamhet.

Hemlöshetskartläggning 2018 (pdf).

Om kartläggningen

Kartläggningen genomförs vecka 3, i samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, Hemlösas hus, Ria – Hela människan, Värmestugan och PO-Skåne.

Rapporten redovisar antalet akut hemlösa i Helsingborg enligt Socialstyrelsens definition av akut hemlöshet – situation 1:

Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade
boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus,
trappuppgångar, tält eller motsvarande.

Undersökningen redovisar främst de personer som befinner sig i en social hemlöshet beroende på missbruk eller psykisk ohälsa, eller i kombination. I rapporten räknas inte EU-migranter eller personer som placeras i skyddade boenden på grund av våld i nära relationer.

Rekryterad med brukarmedverkan

Jessica Granquist blev den första i socialförvaltningen som rekryterades genom det nya projektet för brukarmedverkan vid rekrytering. Ia Jonsson var en av dem med egen brukarerfarenhet som var med och grillade Jessica. Nu återförenas de för att prata om sina erfarenheter.

Sedan november 2017 är Jessica Granquist ny verksamhetschef för Gemensamma resurser. Hon har jobbat länge i förvaltningen och är välkänd av de flesta. Men när hon sökte tjänsten som verksamhetschef väntade en omfattande rekryteringsprocess, där personer med brukarerfarenhet för första gången var med och träffade kandidaterna. Ett halvår senare träffas Jessica och Ia Jonsson för att prata om sina erfarenheter.

– Det var en tuff rekryteringsprocess, men varje grupp gav ett nytt perspektiv. Jag sattes i ett annat sammanhang och fick nya insikter om vad tjänsten kommer att innebära, menar Jessica.

Försöket att ha med brukare har inte varit helt okontroversiellt. Både fackliga organisationer och medarbetare har haft synpunkter.

– Det finns fortfarande en del rädsla och okunskap kring att släppa in brukare i rekryteringsprocessen, men det är inte konstigare än att vi har med medarbetare. Det är chefen som i slutändan beslutar om anställningen, men det tillför nya perspektiv att fler är delaktiga, tycker Jessica.

I rekryteringen till hennes tjänst träffade kandidaterna brukarna vid ett särskilt intervjutillfälle.

– Jag tycker nog att alla borde vara delaktiga från start till slut. Grupperna borde ha varit blandade, med flera kompetenser vid varje intervjutillfälle. Visst är det tufft att gå igenom fler grupper, men sedan tänkte jag att vi gör ju samma sak med våra klienter, som också får berätta sin historia i flera olika led.

Ia har också varit med och rekryterat flera socialsekreterare till Barn, unga och familj och förklarar vad hon försöker titta efter hos kandidaterna.

– Chefer och medarbetare tittar kanske mer på vem som kan vad. Mitt utgångsläge är: vad tycker vi som brukare att förvaltningen behöver för att fungera för oss?

Intervju på Fontänhuset

Brukarna genomförde sina intervjuer på Fontänhuset i Helsingborg. Ia undrar hur Jessica upplevde det.

– Det var extra bra. Jag har inte varit där på flera år.

– Du får komma igen, för nu har vi totalrenoverat andra våningen! Vi hade planerat att gå igenom huset för att se hur ni agerade på vägen i kontakten med dem ni träffade.

– Aha, det tänkte inte jag på, jag tyckte bara att det var trevligt.

Jessica minns intervjun på Fontänhuset som den roligaste av de olika grupperna de träffade.

– Alla var delaktiga, i stället för en ledare och tysta observatörer. Det fanns en energi. Ni var peppade. Mer aktiva.

Om det var något som Jessica reagerade på, så var det ett par av frågorna.

– Jag kände att det fanns förväntningar på att jag skulle kunna svara på saker jag inte jobbar med eller kommer att jobba med. Här kanske det hade behövts en genomgång om vad tjänsten innebar innan.

– Det hade vi koll på, men vi hade fokus på individen. Den kommunikativa biten. Därför blev det en del frågor om hur du skulle agerat i vissa situationer, svarar Ia. Jag har inget minne av att du svarade konstigt… men det var någon fråga som jag också reagerade på att den kanske var svår.

Ia ser också att vissa saker kan göras bättre nästa gång.

– Vi behöver vara tydligare innan med syftet och inriktningen på intervjun. Vi vill veta vem du är och hur du tänker, inte så mycket vad du har gjort och vad du kan. Och hade vi behövt vara så många brukare? Vi var inte så samkörda och sammansvetsade innan. Vi hade behövt träffas under mer avslappnade former och förbereda oss mer.

Hon är dock nöjd med den stöttning hon fick av förvaltningen innan.

– Personligen tyckte jag att det var nog, men för en som inte är insatt hade det nog behövts en nedtecknad introduktion.

Brukarutvecklare med hull och hår

Ia inspekterar blommorna på Jessicas kontor och konstaterar att det finns utvecklingspotential.

Ia trivs med uppdraget som rekryterare. Men hon önskar att verksamheten ibland hade lite större framförhållning och inte missar brukarna i kommunikationen.

– Det var modigt av Dinah Åbinger att bjuda in till det här. Det lyfter brukaren som individ att vara med i ett sammanhang och få ha en åsikt. Det vi upplevde som negativt var att det blev en sista minuten-Skype-intervju med en av kandidaterna. Även vi brukare har kalendrar och behöver framförhållning. Vi behöver också bättre löpande information under tiden om vad som händer i processen. Det dröjde innan vi fick reda på vem som fick tjänsten. Om vi ska vara en resurs måste vi vara en del av helheten, inte bara i en liten del av processen.

Vad kan man då göra för att påverka dem som är skeptiska till brukarmedverkan?

– Alla tycker att det är viktigt med samskapande. Vi är till för våra målgrupper. Men det finns okunskap och försiktighet. Vi som arbetsgivare måste bli bättre på att informera och utbilda våra fackliga organisationer. Vi har en bra dialog via samverkan, menar Jessica.

– Vi kanske kan bjuda in dem till våra möten, menar Ia. Jag ser det som en utmaning att få fler att hoppa på tåget.

Ia är en av de brukarutvecklare som har varit med längst och varit inblandad i en rad olika projekt. Hon har också synts mycket utåt, på mässor, föreläsningar och i media.

– Blir det för mycket för dig ibland, undrar Jessica?

– När det händer är det är oftast i mitt vanliga liv det blir obalans och jag har lite dåligt självförtroende. Men jag brinner för detta. Om jag kan använda de dåliga erfarenheterna jag har från att växa upp inom socialtjänsten till något positivt och få vara del av förändringen så att man inte fortsätter i det som inte fungerat, så satsar jag gärna på att jobba med de här utvecklingsprojekten. Vem trodde när jag var 16 att jag skulle sitta på Dinahs kontor och påverka situationen för andra som har samma problem som jag har haft?

– Det ger dig energi?

– Ja, jag kommer att hamna i svackor, med eller utan er. Jag vill ge tillbaka till samhället. Jag har blivit något av en förkämpe för dem som inte har det så lätt. Jag gör det med hjärtat, med hull och hår. Det ger en annan syn på saker.

Gemensamma resurser med invånarperspektiv

De båda övergår till att diskutera en organisationskarta över Gemensamma resurser som är uppritad på Jessicas vita tavla.

– Jag saknar streck emellan enheterna och ut till andra aktörer. Även om det finns kontakt med fastlandet måste öarna också kopplas ihop. Vi kan stärka de olika delarna genom att samverka, analyserar Ia.

– Det finns samarbeten, även om vi inte har ritat ut dem, funderar Jessica.

Hon tycker att invånarperspektivet är viktigt i en verksamhet som rymmer många olika målgrupper, inte minst föräldrar med barn, som kommer i kontakt med familjerätt, familjecentraler, Familjehuset och Dynamis.

– Jag behöver intryck från andra och sortera i det. Jag behöver vara mottaglig. Det är viktigt att tänka på vilka vi är till för.

– Det hade gått att göra det lite mer inbjudande i receptionen, lite mindre vuxet, tipsar Ia. Varför inte låta barn på sommarläger måla en varsin teckning och rösta fram en som målas upp på en vägg på socialförvaltningen?

Invigning av pimpat besöksrum 22 mars

Den 22 mars invigs ännu ett pimpat besöksrum på socialförvaltningen.

Det blir bandklippning och (alkoholfritt) bubbel klockan 16:00 vid besöksrum 4 på våning 3. Rummet har ett barntema och är pimpat av ungdomar och socialsekreterare i samarbete med organisationen Maskrosbarn.

Bengt frågar – del 1: Dinah Åbinger om kommunikation

Vår reporter Bengt Nilsson pratar med socialdirektör Dinah Åbinger om kommunikation och klarspråk.

Ledningsgrupp för utveckling 8 mars – protokoll och brukarperspektiv

Torsdagen den 8 mars hade Ledningsgrupp för utveckling möte i källarlokalerna på Guldsmedsgatan 8. Här kan du läsa protokollet och om mötet ur vår brukarreporter Bengts perspektiv.

På mötet fick vi en presentation av samlingslokalen Källaren, stödboendeenhetens verksamhet G8 och kamratföreningen G7. Vi pratade också om utvecklingsarbete som insats, med digitalt utanförskap och brukarreportrar som exempel.

Protokoll från Ledningsgrupp för utveckling 8 mars (pdf).

Var? När? Och hur? Ledningsgrupp för utveckling ur brukarperspektiv

Ledningsgruppen för utveckling har beslutat att vara transportabla vid sina möten. Därför flyttar möten mellan arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen, men också ut till våra brukarföreningar. Nu var det G7:s tur att berätta lite om sin verksamhet.

Jag och min kollega anlände i god tid. Väl framme på plats upptäckte jag några spår i snön, som jag inte förstod. Förklaringen lät inte vänta på sig.

När jag frågade efter skyffeln jag skulle skotta gången med, fick jag veta att en annan kollega från arbetsmarknadsförvaltningen hade varit där med sin permobil. Trots två nedgångar fanns inga möjligheter för honom att ta sig ner. En resurs som hade behövts under mötet fick därför vända i dörren.

Mötet inleddes med att Eva Henriksson (G7) hälsade oss välkomna till Källaren.

Källaren

Källaren är en öppen lokal och plats där människor i det bostadssociala programmet kan mötas och umgås.

En mysig källarlokal. Lågt till tak med vitmålade stenväggar. Här samlas de som vill ha en stund tillsammans. Någon form av sysselsättning är på gång. Men det är svårt, säger Eva som är ansvarig för träffpunkten Källaren. När vi väl ska starta med typ drejning, då svalnar intresset från deltagarna. De vill göra något annat. Att lägga pengar på något ingen vill göra, kan verka dumt. Att något är på gång för att sysselsätta de boende som finns runt om i staden, märktes. Stödboendeenhetens G8-grupp är den personal som ansvarar för Källaren.

Bostad först

Bostad först är ett fungerande och bra koncept. Med uppföljning och stöttning som modell.

Att få någonstans att kunna utvecklas på, är grunden för nytt liv.

”En liten risk är att målgruppen som insatsen riktar sig till, blir för svår att hantera. Och en annan målgrupp som är mer lätthanterlig tar vid. Behoven av Bostad först finns i mer än en målgrupp när det gäller hemlösa.”

Samverkan är i full gång med lösningar på våra gemensamma problem i målgruppen/hemlösa. Vi har mycket kvar att göra. Att behaga och tillgodose allas intresse i en svår fråga och tar tid.

G7

G7 är en kamratförening för de boendeformer vi har i staden samt för stadens egna behandlingshem.

Det är inte bara att flytta in i en lägenhet och sedan är problemet löst. Det krävs mod, kraft och stöttning. I just G7 finns en fungerande stöttning. Onsdagsträffarna får medlemmarna att känna sig välkomna till en gemenskap. G7 är också en aktör i förvaltningsarbetet.

Brukarreporter/kommunikation

För att förvaltningen ska få in mer information till sina åtgärder från målgruppen, behövs en brukare för denna tjänst. Vi får en större inblick i åtgärdernas effekter/resultat, och hittar rätt snabbare.

Tjänstelogik

Tjänstelogik innebär att utgå ifrån nyttan och värdet som förvaltningens produkter gör eller skulle kunna göra för våra brukare.

Ledningsgrupp för utveckling

Gruppen består av socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen, men även brukarföreningar.

Text: Bengt Nilsson

Prova på fritidsaktiviteter

Under 10 veckor får du som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av någon form av psykisk ohälsa möjlighet att prova på en aktivitet en gång i veckan.

Aktiviteterna kommer ske i Helsingborg, framförallt under dagtid. Det är gratis för dig att delta.

Aktiviteterna som ingår i paketet är (utan inbördes ordning):

 • badminton
 • målning
 • delta i en fiskegrupp
 • keramik/lera
 • yoga och mindfulness
 • utflykt med en friluftsförening
 • gym
 • matlagning
 • boxning
 • sjunga i kör

Är du intresserad?

Välkommen med din anmälan till jagkan@helsingborg.se senast den 16 mars.

Du kan även göra en anmälan via webben.

I anmälan vill vi att du:

 • skriver ditt namn, adress, telefonnummer och e-post
 • väljer minst tre aktiviteter som du är intresserad av och som finns i prova-på-paketet.

Är du intresserad av fler eller alla aktiviteter skriv gärna det.

Vi planerar att dra igång med gym den 19 mars, därför är det brådskande att få in din
anmälan. Det finns ett begränsat antal platser, så först till kvarn!

Prova-på-paketet är ett samarbete mellan projektet JagKan (arbetsmarknadsförvaltningen),
Din Hälsa Helsingborg (socialförvaltningen) och Vorta Drom.

Konferensdag 25 maj – En framtid vi skapar tillsammans

Den 25 maj blir det en heldagskonferens på Campus Helsingborg om hur socialt arbete ska se ut i framtiden.

Konferensen En framtid vi skapar tillsammans för under en dag samman forskare från Lunds universitet med brukare, socialarbetare, sociala entreprenörer och andra som vill skapa förutsättningar för en positiv utveckling i samhället.

Dagen vänder sig särskilt till dig som jobbar, forskar eller verkar inom socialt arbete, skola och fritid eller vård och omsorg. Syftet med dagen är ett utbyte av idéer och kunskap med utgångspunkt från att utmaningar i samhället kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka.

Konferensen innehåller exempel, inspiration och lärdomar från samskapande projekt. Målet är att skapa dialog, utbyta tankar och att lägga grunden för nya projekt som möter behov i samhället.

Konferensen innehåller tre teman, där du som anmäler ditt intresse kommer att kunna välja ett av dessa. Varje tema innehåller exempel från pågående projekt och sedan får ni i mindre grupper gemensamt fundera på nya utvecklingsprojekt.

Konferensens tre teman är:

 1. Samskapande
 2. Socialt arbete och digitalisering
 3. Den socialt hållbara staden

Sista dag för intresseanmälan är den 30 april.

För att skapa en bra bredd och blandning i de olika grupperna kommer socialhögskolan att göra ett urval bland dem som anmält sitt intresse till konferensen. I början av maj får du en bekräftelse på om du fått en plats till  konferensen.

Mer information och anmälan.

Forskningsfrukost om brukarinflytande 6 april

Fredagen den 6 april är det dags för forskningsfrukost på Mindpark med temat brukarinflytande.

Hur skapar vi ett större brukarinflytande? Brukarinflytande i teori och praktik.

Föreläsare är Erik Eriksson från Linköpings universitet.

Tanken med brukarinflytande är att låta brukarna påverka organisationernas utformning och service, för att därigenom skapa bättre verksamheter som går i linje med individernas behov. I detta föredrag lyfter Erik Eriksson frågor om hur brukarinflytande bedrivs i olika offentliga verksamheter, vilket inflytande som är möjligt för brukarna, var gränserna för inflytandet går och hur utrymmet för inflytande kan vidgas.

Erik Eriksson är socionom och forskare på Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. 2015 disputerade han vid Lunds universitet med sin avhandling Sanktionerat motstånd. Brukarinflytande som fenomen och praktik undersöker han hur brukarinflytande definieras och genomförs inom en kommunal socialtjänst och en regional psykiatriförvaltning.

Tid: Föredrag och paneldiskussion klockan 08:15-10:00, frukost serveras från klockan 07:45.

Plats: Mindpark, Bredgatan 11, lokal Auditoriet.

Mer information och anmälan.

Digidel – den moderna tekniken på bibblan

Digidel är en ny avdelning som öppnade i februari på stadsbibliotekets andra våning, där stadens invånare kan testa digital teknik. På onsdagar finns även servicetid med instruktörer från digitalt utanförskap.

Eva Hveem och David Petersson i bakgrunden. I förgrunden Jimmy Ottosson och Håkan Hallgren, instruktörer i digitalt utanförskap.

Det är en vanlig onsdagseftermiddag i mitten på februari. Och jag har bestämt möte med bibliotekets digitalansvariga. Anledningen till mitt besök är att få en bild av dagens moderna digitala värld. En värld som Stadsbiblioteket i Helsingborg släppt in i sin verksamhet.

Klockan börjar närma sig två och jag står och beundrar en 62-tums skärm på väggen som är en del av den nya tekniken. När Eva Hveem och David Petersson dyker upp, är klockan exakt två. De skiner av glädje för sitt jobb, och berättar gärna för den som vill veta mer om deras verksamhet. Nu var det min tur att få veta.

Vi går in i ett angränsande rum, där det gemytliga kommer fram och lugnet lägger sig på plats. Jag är ingen van reporter, men min nyfikenhet skickar iväg en fråga om, vad det är som gör att biblioteket satsar på den moderna tekniken?

– Vi är ett levande bibliotek med informationsuppdatering. Det gäller det skrivna ordet men även de audiovisuella metoderna.

Bibliotekslagen

– Vi följer bibliotekslagen säger Eva som är bibliotekarie med ansvar för digital teknik på stadsbiblioteket. Den säger att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Regeringen har gett kommunerna i uppdrag att följa denna lag. Kommunen i sin tur har anlitat kulturförvaltningen för att utföra uppdraget, som gett ansvaret till biblioteken.

Prova på

Den som inte har den moderna tekniken och vill prova på, kan få en möjlighet till detta på biblioteket. Inbjudningar till dom som vill prova på, kommer till att skickas ut.

– Att den digitala världen kommit för att stanna råder det inget tvivel om. Det är något vi måste acceptera och hitta vår egna nytta av tekniken, säger Eva och David.

Digitalt utanförskap

I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen finns det också servicetid med instruktörer från Digitalt utanförskap varje onsdag klockan 13:00-15:00. Dit kan du gå om du behöver hjälp med hur du använder telefon, surfplatta eller webbtjänster.

Text och bild: Bengt Nilsson