Protokoll från Ledningsgrupp för utveckling

På Ledningsgrupp för utveckling den 8 februari presenterade arbetsmarknadsförvaltningen sin nya organisation. Dessutom pratade vi om Vorta Droms arbete i nya lokalen på Adolfsberg och digitalt utanförskap.

Du kan läsa protokollet här (pdf).

Ledningsgrupp för utveckling 8 februari

torsdag den 8 februari är det dags för vår Ledningsgrupp för utveckling att träffas, nu på arbetsmarknadsförvaltningen (Järnvägsgatan 35), klockan 10:00-11:30.

På agendan:

 • Arbetsmarknadsförvaltningens nya organisation
 • Adolfsberg – vad är på gång i området?
 • Digitalt utanförskap – möjligheter och behov att skala upp
 • Vorta Drom arrangerar filmvisning/diskussion om Jag, Daniel Blake

Om du vill delta och inte redan har fått kallelse via mejl, hör av dig till david.bergstrom@helsingborg.se!

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp 19 februari – tema: val 2018

Det börjar bli hög tid att samla Gemensam utvecklingsgrupp för första gången under 2018! Vi avslutade 2017 med ett riktigt stormöte med föreningarnas förutsättningar som tema och jag hoppas att vi kan bygga vidare på det intresset. Detta kräver förstås att vi hittar teman som engagerar och här tar vi gärna in förslag och idéer för resten av våren!

Den 19 februari samlas vi igen, klockan 13:30-15:30 på Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8.

Tema: val 2018

Huvudtema blir valet 2018 och vad vi gemensamt kan göra för att öka kunskapen och i längden valdeltagandet i våra respektive målgrupper. Helsingborgs stads demokratisamordnare Erik Larsson kommer och håller en dragning och dialog om detta, med brukarorganisationernas perspektiv.

Övriga frågor

Under vår andra timme tar vi övriga frågor:

 • Kommunikationsprojekt – undertecknad har en ny roll som kommunikatör för brukardelaktighet under 2018. Jag ska bland annat – tillsammans mer er – bidra till:
  • ökad och mer levande kommunikation om våra utvecklingsprojekt
  • ökad tillgänglighet till socialförvaltningens tjänster genom bland annat klarspråk, webbutveckling, film och digitalisering
  • genomföra aktiviteter för att synliggöra våra målgrupper och bidra till samhällsdebatten
  • öka samverkan med brukarorganisationer och andra aktörer i samhället och få fler brukare att engagera sig i våra utvecklingsprojekt och arbetsgrupper.

   Hur vi ska gå till väga och vilka aktiviteter vi ska prioritera vill jag har era synpunkter på!

 • Datum och förslag på teman för den här gruppen under våren
 • Rapport från våra projekt och arbetsgrupper
 • Övrigt övrigt…

Hjärtligt välkomna!

Protokoll från Ledningsgrupp för utveckling 18 januari

På Ledningsgrupp för utveckling 18 januari var vi på stadsbiblioteket. Biblioteket höll en dragning om sitt arbete med digitalt utanförskap, bland annat samarbetet med våra brukarutvecklare. Vi pratade även om Davids nya uppdrag med kommunikation för brukardelaktighet, om sysselsättning och om Jag kan/Din hälsa.

Du kan läsa protokollet här (pdf).

Avslutningspresentation av projekten ”Skala upp Bostad först” och ”Bostad först 2.0″

Den 12 februari bjuder socialförvaltningen in medarbetare, politiker och brukarorganisationer till en presentation av resultaten av projekten Skala upp Bostad först och Bostad först 2.0, samt till en idéverkstad om hur vi kan jobba vidare med detta i våra olika verksamheter.

Under 2015–2017 har forsknings- och utvecklingsenheten, tillsammans med socialförvaltningen och Socialhögskolan vid Lunds universitet, drivit två forsknings- och utvecklingsprojekt om Bostad först-modellen och boendemedverkan. Nu är det dags att summera resultaten och blicka framåt.

När: 12 februari, klockan 13:00-16:00
Var: Socialförvaltningen, Bredgatan 17 (anmäl er i receptionen)

Program

13:00 Välkomna! (Dinah Åbinger, socialdirektör)
13:15 Presentation av projektets utvärdering och resultat (Marcus Knutagård och Arne Kristiansen, forskare, Lunds universitet)
14:15 Fikapaus
14:30 Idéverkstad
15:30 Presentationer från idéverkstaden och summering

Vill du ha fika behöver vi ha din anmälan senast 6 februari! Du anmäler dig här.

Välkomna!

Workshop om fritid med Jag kan

Den 11 januari arrangerade projektet Jag kan och Din hälsa Helsingborg en workshop på Dunkers kulturhus om sysselsättning och meningsfull fritid. Här får du en rapport från Bengt Nilsson.

Det var ett bra gäng som träffades på Dunkers kulturhus  under torsdagseftermiddagen. Borden fylldes på efter hand och till slut var vi 30-35 personer. Förväntningarna på det nya året är olika för oss. Det var just denna fråga som öppnade dagens Workshop. Jessica Skantze (arbetsmarknadsförvaltningen) med sin följeslagare Anna-Frida Agardson hälsade skaran av nyfikna workshopsdeltagare välkomna.

Jessica berättade kort om projektet Jag kan, om dess vision och strävan. Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltnignen går ihop i ett projekt i Helsingborg stads satsning på sysselsättning som ska leda till självförsörjning. Att fånga upp individens behov och skapa en meningsfull sysselsättning på vägen.

Här kan du läsa en sammanfattning av workshopen (pdf).Ledningsgrupp för utveckling 18 januari

På torsdag den 18 januari är det dags för vår Ledningsgrupp för utveckling att träffas, på Helsingborgs stadsbibliotek , Gula rummet, klockan 10:00-11:30.

På agendan:

 • Digitalt utanförskap – och samverkan med biblioteket
 • Arbetsmarknadsförvaltningens nya organisation
 • Kommunikation
 • Din hälsa – Jag kan
 • Vorta Drom arrangerar filmvisning/diskussion om Jag, Daniel Blake
 • Sysselsättning

Välkomna!

Anmälan öppen till Nationell digitaliseringskonferens 15 mars

Helsingborgs stad och socialhögskolan vid Lunds universitet bjuder in till en nationell konferens om digitalisering av det sociala arbetet 15 mars, där fokus är digitaliseringen av mötet mellan invånare och tjänsteperson.

Du kan anmäla dig här.

För närvarande är evenemanget fullbokat, men du kan ställa dig på väntelista.

Program för vårens forskningsfrukostar

Under våren fortsätter socialförvaltningen och FOU med sina populära forskningsfrukostar. Föredragen kommer att handla om tre aktuella ämnen: kunskapsbaserat socialt arbete, brukarinflytande och tillitsbaserad styrning.

Program våren 2018

9 februari: Evidensbaserad praktik och kunskapsbaserat socialt arbete; möjligheter, risker och utmaningar.
Föreläsare: Harald Gegner, Malmö universitet.

6 april: Hur skapar vi ett större brukarinflytande? Brukarinflytande i teori och praktik.
Föreläsare: Erik Eriksson, Linköpings universitet.

8 juni: Tillitsbaserad styrning med brukaren i fokus – exemplet Helsingborg.
Föreläsare: Verner Denvall, Linneuniversitetet och Socialhögskolan, Lunds universitet

Vi börjar med frukost och mingel klockan 07:45 och föredraget startar klockan 08:15. Föredraget följs av en paneldiskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar om hur vi använder den aktuella forskningen i våra verksamheter.

Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11, i lokal Auditoriet (entréplan).

Du hittar mer information om föredragen och länk till anmälan på forsknings- och utvecklingsenhetens webbplats.