Ledningsgrupp för utveckling

Varför?

Gruppens syfte är att regelbundet samordna och rapportera om vad som händer i våra olika arbetsgrupper och projekt kring brukarutveckling och ta upp strategiska frågor som är gemensamma för våra organisationer.

Vilka deltar?

I gruppen finns till att börja med fasta representanter för arbetsmarknadsförvaltningen, Fontänhuset Helsingborg, G7, Ria – Hela människan, socialförvaltningen och Vorta Drom.

Var?

Gemensam ledningsgrupp utveckling brukar träffas på socialförvaltningen, Bredgatan 17, våning 5 (om det inte står något annat i kallelsen).

När?

Vi träffas varannan torsdag (jämna veckor), klockan 10:00-12:00. Du kan se när nästa möte är i vår kalender.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör socialförvaltningen
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Protokoll