Innovationsgrupp på Ria

Varför?

Innovationsgruppen samlar upp idéer på hur vi kan förbättra socialtjänsten i Helsingborg. Idéerna för vi sedan vidare till Gemensam utvecklingsgrupp eller direkt till socialförvaltningen eller arbetsmarknadsförvaltningen.

Vilka deltar?

Mötet är öppet och vänder sig till personer med erfarenhet av socialtjänsten. Du behöver inte anmäla dig i förväg eller binda upp dig. Du är alltid välkommen att sitta med och lyssna om du är nyfiken!

Var?

Gruppen träffas på Café Ria – Hela människan (Carl Krooks gata 54).

När?

Våra möten är alltid första onsdagen i månaden, klockan 16:00. Du kan se när nästa möte är i vår kalender.

Kontakt

Leif Redestig, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 55 32
e-post: leif.redestig@helsingborg.se

Bo Pettersson, Ria – Hela människan
e-post: bo.pettersson@helsingborg.se

Minnesanteckningar

(Oftast för vi inga formella minnesanteckningar från dessa möten.)