Hälsa – Din hälsa Helsingborg

Varför?

Gemensamt för flera av arbetsmarknadsförvaltningens och socialförvaltningens målgrupper är att det finns ett behov av att förbättra sin allmänna hälsa. Kan vi tillsammans med brukarorganisationerna och som en utveckling av arbetet med Fritidsbank få igång olika hälsoinriktade aktiviteter där brukarutvecklare lär och leder brukare (och tjänstemän på förvaltningarna)? Projektet går under namnet Din hälsa Helsingborg.

Vilka deltar?

I dagsläget har vi en arbetsgrupp med personer med egen erfarenhet av socialtjänsten som jobbar på att få igång olika delprojekt, tillsammans med våra brukarorganisationer. Så småningom kan större eller mer långsiktiga delprojekt,  som vi tillsammans beslutar att gå vidare med, ledas av arvoderade brukarutvecklare eller via sysselsättningsåtgärder genom arbetsmarknadsförvaltningen.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Kommande evenemang

Genomförda evenemang

  • Vi arrangerade en vårfest/hälsodag 17 maj 2017, med bland annat brännboll, yoga, dans, powerwalk, basket, plantering och visning av utegym. Vi hoppas att detta ska bli ett årligen återkommande arrangemang.