Information om socialförvaltningens arbete i samband med corona

Här samlar vi frågor och svar om socialförvaltningens arbete i Helsingborg i samband med coronaspridningen.

Behöver du stöd?

Öppnasoc är en sida för utvecklingsarbete och fördjupad information om hur socialförvaltningen i Helsingborg arbetar. Om du söker stöd hos socialförvaltningen är det i första hand helsingborg.se som är vägen in.

Kontakta socialförvaltningens mottagning eller socialjour.

Fungerar socialförvaltningens verksamhet som vanligt?

Ja, för dig som invånare fungerar det mesta som vanligt. Om läget skulle förändras, till exempel med hög personalfrånvaro eller ökat behov, kommer vi att omfördela personal från andra verksamheter till så kallade samhällskritiska verksamheter som mottagning, socialjour, myndighetsbeslut och boenden. Det kan innebära att mindre akuta verksamheter kan påverkas tillfälligt.

Aktuella förändringar:

  • Under våren 2020 öppnade socialförvaltningen en stödlinje för att stötta människor som upplever oro. Eftersom efterfrågan har minskat har stödlinjen nu åter stängt.
  • Rehabteamet gör avvägning och bedömning inför samtliga hembesök och övriga möten/behandling med klienter om eventuella symptom. Uppvisar klienten förkylningssymptom erbjuder vi mötet via telefon, Facetime eller Skype. Planerade klientsamtal i vardagen erbjuder vi att ta utomhus.
  • Det råder besöksförbud på Maria sol, som är ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning som är över 55 år.
  • MBU (Människan bakom uniformen) har ställt in de återstående träffarna under våren med ungdomar som träffar personal från blåljusyrken, kollektivtrafik och socialtjänst.
  • Familjehuset startar inga nya föräldrakurser under våren 2020 och avslutar de som redan påbörjats. I stället hänvisar de till föräldrakurs på webben (för föräldrar till barn i åldrarna 3-12). De som redan påbörjat COPE tonår får material via mejl och handledning via telefon, samt erbjudande att gå kursen till hösten. Här finns stödmaterial för dig som tonårsförälder.
  • Krami (stöd för personer med kriminell bakgrund att hitta arbete) tar inte emot några besök för närvarande, utan bedriver all verksamhet via telefon och mejl.
  • Gemensam utvecklingsgrupp 21 september blir möjligt att följa både på plats på Fontänhuset och via Webex Teams.
  • Familjecentralerna har anpassat sin verksamhet under våren 2020. Det innebär uteaktiviteter på öppen förskola, erbjudande om samtalsstöd via telefon eller videosamtal och en del inställda kurser. Kontakta din familjecentral för mer information.

Jag har ett inbokat möte på socialförvaltningen, men känner mig småkrasslig…

Om du har symptom på influensa eller förkylning som snuva, hosta, halsont eller feber ska du inte komma till ett personligt möte. Vill du i stället ta det digitalt (via till exempel Skype, Facetime eller Whatsapp) eller via telefon hör du av dig till den du ska träffa så försöker vi lösa det. Annars bokar vi en ny tid.

Jag är orolig för ett barn som jag ser far illa i den här situationen

Det är inte bara viruset i sig som påverkar samhället. Stängda gymnasieskolor, ökat hemarbete, permitteringar, karantän och annat påverkar även våra familjeförhållanden. Om du märker att ett barn far illa är det viktigt att du agerar. Så här kan du göra en orosanmälan till socialförvaltningens mottagning.

Jag tillhör en riskgrupp, har isolerat mig och behöver hjälp med vardagsärenden

Du kan se vilket stöd våra lokala frivilligorganisationer erbjuder här.

Helsingborgs stad har också lanserat appen Nyby, som är en möjlighet för dig som behöver hjälp eller för dig som vill hjälpa att komma i kontakt med varandra. Appen kopplar helt enkelt ihop två Helsingborgare, där ni tillsammans själva bestämmer vad som ska hända helt i egen regi.

Kommer socialförvaltningen att öppna upp alternativ för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa om frivilliga dagverksamheter tvingas stänga?

I dagsläget finns det inga möjligheter till detta, men vi är beredda på att stärka upp vår uppsökande verksamhet och öppna biståndslösa sovplatser om vi ser ett ökat behov. Många har redan boende och stöd hos oss, även om de under dagtid befinner sig i olika samlingslokaler som drivs av frivilligorganisationer.

Det finns även beredskap för att ta emot hemlösa med konstaterad Covid-19.

Skicka in en fråga

Har du en fråga om socialförvaltningens verksamhet under coronaspridningen, skicka den till david.bergstrom@helsingborg.se.