Information om socialförvaltningens arbete i samband med corona

Här samlar vi frågor och svar om socialförvaltningens arbete i Helsingborg i samband med coronaspridningen.

Behöver du stöd?

Öppnasoc är en sida för utvecklingsarbete och fördjupad information om hur socialförvaltningen i Helsingborg arbetar. Om du söker stöd hos socialförvaltningen är det i första hand helsingborg.se som är vägen in.

Kontakta socialförvaltningens mottagning eller socialjour.

Fungerar socialförvaltningens verksamhet som vanligt?

Ja, för dig som invånare fungerar det mesta som vanligt. Om läget skulle förändras, till exempel med hög personalfrånvaro eller ökat behov, kommer vi att omfördela personal från andra verksamheter till så kallade samhällskritiska verksamheter som mottagning, socialjour, myndighetsbeslut och boenden. Det kan innebära att mindre akuta verksamheter kan påverkas tillfälligt.

Aktuella förändringar:

  • Hantverkshuset och Sysselsättningen håller stängt men de anordnar utomhusaktiviteter i mindre grupper.
  • Det är för närvarande besöksrestriktioner på våra stödboenden och Sol-boenden för psykisk funktionsnedsättning, vilket bland annat innebär att vi inte tar emot så många besök samtidigt och inte i gemensamma lokaler, för att undvika smittspridning.
  • Rehabteamet gör avvägning och bedömning inför samtliga hembesök och övriga möten/behandling med klienter om eventuella symptom. Uppvisar klienten förkylningssymptom erbjuder vi mötet via telefon, Facetime eller Skype. Planerade klientsamtal i vardagen erbjuder vi att ta utomhus.
  • Krami (stöd för personer med kriminell bakgrund att hitta arbete) tar inte emot några besök för närvarande, utan bedriver all verksamhet via telefon och mejl.
  • Familjecentralerna har anpassat sin verksamhet, vilket innebär uteaktiviteter på öppen förskola, erbjudande om samtalsstöd via telefon eller videosamtal och en del inställda kurser. Kontakta din familjecentral för mer information.

Jag har ett inbokat möte på socialförvaltningen, men känner mig småkrasslig…

Om du har symptom på influensa eller förkylning som snuva, hosta, halsont eller feber ska du inte komma till ett personligt möte. Vill du i stället ta det digitalt (via till exempel Skype, Facetime, Teams eller Whatsapp) eller via telefon hör du av dig till den du ska träffa så försöker vi lösa det. Annars bokar vi en ny tid.

Jag är orolig för ett barn som jag ser far illa i den här situationen

Det är inte bara viruset i sig som påverkar samhället. Ökat hemarbete, permitteringar, karantän och isolering påverkar även våra familjeförhållanden. Om du märker att ett barn far illa är det viktigt att du agerar. Så här kan du göra en orosanmälan till socialförvaltningens mottagning.

Jag tillhör en riskgrupp, har isolerat mig och behöver hjälp med vardagsärenden

Du kan se vilket stöd våra lokala frivilligorganisationer erbjuder här.

Helsingborgs stad har också lanserat appen Nyby, som är en möjlighet för dig som behöver hjälp eller för dig som vill hjälpa att komma i kontakt med varandra. Appen kopplar helt enkelt ihop två Helsingborgare, där ni tillsammans själva bestämmer vad som ska hända helt i egen regi.

Finns det beredskap för hemlösa med covid-19

Socialförvaltningen har sedan i våras en plan för hur vi ska hantera hemlösa med covid-19 som söker boende. Om du är hemlös och tillhör socialförvaltningens målgrupper med missbruk och/eller psykisk ohälsa och misstänker att du har covid-19 ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller 1177 för testning. Behöver du boende kan du kontakta personalen på Fenix. Är testet positivt finns det isoleringsplatser. Är det negativt kan du övernatta i de biståndslösa platserna på Fenix som vanligt.

Kommer socialförvaltningen att öppna upp alternativ för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa om frivilliga dagverksamheter tvingas stänga?

I dagsläget finns det inga möjligheter till detta, men vi är beredda på att stärka upp vår uppsökande verksamhet och öppna biståndslösa sovplatser om vi ser ett ökat behov. Många har redan boende och stöd hos oss, även om de under dagtid befinner sig i olika samlingslokaler som drivs av frivilligorganisationer.

Skicka in en fråga

Har du en fråga om socialförvaltningens verksamhet under coronaspridningen, skicka den till david.bergstrom@helsingborg.se.