Självhjälp under coronatider

Det här kan du själv göra om du känner oro eller behöver hjälp eller stöd i samband med coronaspridningen och samhällets nedstängning.

Behöver du stöd?

Öppnasoc är en sida för utvecklingsarbete och fördjupad information om hur socialförvaltningen i Helsingborg arbetar. Om du söker stöd hos socialförvaltningen är det i första hand helsingborg.se som är vägen in.

Kontakta socialförvaltningens mottagning eller socialjour.

Barn och ungdom

Förälder

Nyby – för dig som vill hjälpa eller behöver hjälp

Självhjälpsprogram vid oro

  • Nu finns det ett självhjälpsprogram på 1177.se som är baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT. Programmet är kostnadsfritt och passar dig som vill lära dig att hantera din oro på egen hand. Läs mer om programmet. Mår du mycket dåligt ska du kontakta vården, i första hand din vårdcentral.