Självhjälp under coronatider

Det här kan du själv göra om du känner oro eller behöver hjälp eller stöd i samband med coronaspridningen och samhällets nedstängning.

Behöver du stöd?

Öppnasoc är en sida för utvecklingsarbete och fördjupad information om hur socialförvaltningen i Helsingborg arbetar. Om du söker stöd hos socialförvaltningen är det i första hand helsingborg.se som är vägen in.

Kontakta socialförvaltningens mottagning eller socialjour.

Barn och ungdom

Förälder

Nyby – för dig som vill hjälpa eller behöver hjälp