Ledningsgrupp för utveckling

Varför?

Gruppens syfte är att regelbundet samordna och rapportera om vad som händer i våra olika arbetsgrupper och projekt kring brukarutveckling och ta upp strategiska frågor som är gemensamma för våra organisationer.

Vilka deltar?

I gruppen finns till att börja med fasta representanter för arbetsmarknadsförvaltningen, Fontänhuset Helsingborg, G7, Ria – Hela människan, socialförvaltningen och Vorta Drom. Mötet är öppet för den som vill delta.

Var?

Gemensam ledningsgrupp utveckling kommer att flytta runt sina möten mellan de medverkande organisationerna, för att få en inblick i varandras verksamhet.

När?

Vi träffas en gång i månaden, oftast torsdagar, klockan 10:00-11:30. Du kan se när och var nästa möte är i vår kalender.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör socialförvaltningen
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Protokoll