Stöd till föräldrar med placerade barn

Varför?

Socialförvaltningen har i uppdrag att ge stöd till föräldrar med placerade barn. Detta sker idag i alldeles för låg omfattning och familjehemsenheten vill förbättra det arbetet. Vilket stöd är det egentligen som efterfrågas?

Vilka deltar?

Arbetsgruppen bestående av såväl personer med egen erfarenhet av placerade barn som socialsekreterare från olika delar av socialförvaltningen.

Kontakt

Anne Eskilsson, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 64 22
e-post: anne.eskilsson@helsingborg.se