E-tjänst

Varför?

Vi vill öka transparens och delaktighet för våra brukare genom e-tjänster. Arbetet med att utveckla en e-tjänst för barn, unga och familj på socialförvaltningen i Helsingborg pågår sedan 2016. Tanken är att familjer ska kunna följa sina ärenden och på sikt även kunna boka in tider med sin socialsekreterare digitalt. Vi har haft med brukare redan från idéstadiet och under 2017 är förhoppningen att vi ska kunna lansera vår första e-tjänst. Om arbetssättet blir lyckat hoppas vi att gruppen så småningom kan få andra och bredare uppdrag som referensgrupp i Helsingborgs stads IT-utveckling.

Vilka deltar?

Arbetsgruppen består av personer med egen erfarenhet av socialförvaltningens tjänster. De är timanställda av socialförvaltningen för sina uppdrag.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se