Gemensam utvecklingsgrupp

Varför?

Gruppen är mittpunkten i socialförvaltningens satsning på att öka delaktighet och inflytande för brukare i utvecklingen av verksamheten. Här tar vi upp nya förslag, som bland annat kan ha kommit från Innovationsgruppen, för att undersöka vad som går att göra och sedan hitta personer med brukarerfarenhet som kan hjälpa till att genomföra förslaget. Vi rapporterar också för varandra vad som händer i de olika projekten och arbetsgrupperna.

Vilka deltar?

I den gemensamma utvecklingsgruppen möts medarbetare från socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen och medlemmar/representanter från brukarorganisationer och andra personer med brukarerfarenhet.

Gruppen är öppen för alla som vill delta i ett konstruktivt samtal och du behöver inte föranmäla dig eller binda upp dig. Du är välkommen att komma och lyssna om du är nyfiken!

Var?

Gemensam utvecklingsgrupp brukar träffas i Fontänhuset Helsingborgs lokaler på Norra Strandgatan 8.

När?

Vi träffas en gång i månaden, måndagar, klockan 13:30-15:30. Du kan se när nästa möte är i vår kalender.

Vad händer med förslagen?

De konkreta förslagen som kommer fram förs vidare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen för att undersöka om de kan leda till förändringar.

Ambitionen är att förslag och idéer ska tillvaratas på bästa sätt och att vi kontinuerligt ska återkoppla vad som händer med olika förslag. En del större förslag leder till att vi bildar arbetsgrupper, till exempel för digitalt utanförskap och mentorskap.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör socialförvaltningen
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Minnesanteckningar

2016

2015