Mentorskap

Varför?

Projektet mentorskap för nyanställda socialsekreterare ska erbjuda mentorer med brukarerfarenhet för att sammanlänka glappet mellan studier och arbete.

Mentorsprojektet startade som en pilotgrupp hösten 2015, med sex socialsekreterare från vuxenverksamheten och tre mentorer. Gruppen träffades sedan vid sammanlagt åtta tillfällen, fram till sommaren 2016. Projektet utvärderades i samarbete med Lunds universitet, med gott resultat. En ny grupp startade hösten 2016.

Idén kommer från vår Innovationsgrupp och har via Gemensam utvecklingsgrupp och en arbetsgrupp blivit ett försöksprojekt.

Vilka deltar?

Brukarmentorer är personer med egen mångårig erfarenhet av socialtjänsten. De är timanställda av socialförvaltningen för uppdraget. Just nu söker vi inte aktivt efter fler mentorer, men du får gärna lämna en intresseanmälan.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Utvärdering

Utvärdering av pilotgruppen 2015-2016 (pdf).

Minnesanteckningar (från arbetsgruppen):

17 mars 2015 (pdf)