Innovationsgrupp

Varför?

Innovationsgruppen samlar upp idéer på hur vi kan förbättra socialtjänsten i Helsingborg. Idéerna för vi sedan vidare till Gemensam utvecklingsgrupp eller direkt till socialförvaltningen eller arbetsmarknadsförvaltningen.

Vilka deltar?

Mötet är öppet och vänder sig till personer med erfarenhet av socialtjänsten. Du behöver inte anmäla dig i förväg eller binda upp dig. Du är alltid välkommen att sitta med och lyssna om du är nyfiken!

Var?

Gruppen träffas på Guldsmedsgatan 8.

När?

Våra möten är alltid första måndagen i månaden, klockan 16:00. Du kan se när nästa möte är i vår kalender.

Kontakt

Leif Redestig, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 55 32
e-post: leif.redestig@helsingborg.se

Bo Pettersson, kamratföreningen G7
e-post: bo.pettersson@helsingborg.se

Du kan följa Innovationsgruppen via Facebook.

Minnesanteckningar

(Oftast för vi inga formella minnesanteckningar från dessa möten.)