Sysselsättning

En fråga som ständigt återkommer för socialförvaltningens målgrupper är hur vi kan skapa meningsfull sysselsättning som är anpassad efter individens förmåga och behov.

De alternativ som finns idag hittar du på helsingborg.se.

Dessutom har en rad av de utvecklingsprojekt vi driver eller jobbar för idag har som uttalat mål att bidra till sysselsättning för våra målgrupper.