Gemensam utvecklingsgrupp 13 februari – om socialnämndens mål 2024

Under våren 2021 var Gemensam utvecklingsgrupp med och jobbade fram socialnämndens mål för 2022. Vi utvärderade detta i december 2022 och nu vill nämnden på nytt ha era inspel om målen inför 2024. Socialnämndens ordförande besöker oss och för dialog.

Tid: måndagen den 13 februari, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 (och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf)

Tema: socialnämndens mål 2024

  • Socialnämndens ordförande Mathilda Hjelm (M) kommer, tillsammans med socialförvaltningens kvalitetschef Gunilla Christiansson.

Övrigt

  • Hälsodag på Gröningen – För några år sedan hade vi en gemensam hälsodag på Gröningen 17 maj. Finns det intresse att ta upp den igen inför 2023?

Kommande möten våren 2023

Under våren fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tider. Vi återkommer med teman och övrigt innehåll så snart det är klart.

  • 20 mars – om formeringsresan mot sociala tjänster
  • 17 april
  • 15 maj

Skicka gärna in förslag på teman inför hösten till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar