Brukarorganisationer

Här finns en samlad presentation över de organisationer som får föreningsbidrag från socialnämnden (pdf).

Lokala brukarorganisationer

Här är några av de brukarorganisationer och sociala frivilligorganisationer som finns i Helsingborg och som är aktiva i socialförvaltningens utvecklingsarbete:

Fontänhuset Helsingborg – sysselsättning för dig med psykisk ohälsa

Helsam – paraplyorganisation för föreningar med socialt arbete

Individuell människohjälp – volontärarbete för integration

LP-kontakten – en väg ur kriminalitet och missbruk

Mötesplats Lyktan – samarbete mellan RSMH, RFHL och FM/Lyftet

Ria – Hela människan – för dig i utanförskap på grund av missbruk och/eller hemlöshet

Schizofreniföreningen Nordvästra Skåne

Skåne stadsmission – sjuksköterskemottagning

Vorta Drom – romsk förening

Saknas en länk till din förening? Skriv en kommentar nedan, så ordnar vi det!

Barn och unga

Brottsoffermyndigheten om barn och unga som utsatts för brott

Koll på soc – information från barnombudsmannen till dig som är barn eller ungdom

Maskrosbarn – för barn som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa (baserade i Stockholm och Göteborg)