Digitalisering

Projekten för digitalisering jobbar med hur vi kan använda digitala verktyg för att öka tillgänglighet och kontaktmöjligheter för brukare och för att underlätta medarbetares administration.

Varför?

Socialförvaltningen kommer i kontakt med nya målgrupper som har förväntningar på att kunna kontakta oss i digitala kanaler. Vi vill också öppna upp oss, bli mer tillgängliga och erbjuda fler alternativ, för att sänka trösklarna att söka stöd hos oss.

Vi kan samtidigt konstatera att det finns ett stort behov i våra brukargrupper av att lära sig att använda datorer och mobiltelefoner till att söka information och göra ärenden på webben. Det finns bland annat behov av att kunna betala sina räkningar och söka information om sina barns skolgång.