Stöd och självhjälp

Här kan du som behöver det få stöd och hjälp och det här kan du själv göra om du känner oro för dig själv eller andra.

Behöver du stöd?

Öppnasoc är en sida för utvecklingsarbete och fördjupad information om hur socialförvaltningen i Helsingborg arbetar. Om du söker stöd hos socialförvaltningen är det i första hand helsingborg.se som är vägen in.

Kontakta socialförvaltningens mottagning eller socialjour.

Kontakta våra råd- och stödkoordinatorer.

Barn och ungdom

Förälder