Klipp och klistra för bättre sociala tjänster

Den 30 maj var det utbildningsdag i tjänstedesign på socialförvaltningen, tillsammans med stadens enhet för idéutveckling och innovation. Bland deltagarna fanns medarbetare från socialförvaltningen, från andra förvaltningar i staden och personer med egen erfarenhet av våra tjänster. Bengt Nilsson har skrivit ned sina reflektioner över dagen.

(Det här är en krönika ur brukarperspektiv och tolkningarna och åsikterna är skribentens egna.)

Tjänstedesignen leker sig in i förvaltningen. Med enkla medel som metod, tar ungdomarna tag i allvaret kring samarbete. Oftast är det enkla för lätt att utföra och genererar inga vinster. Att titta närmare sig själv för att hitta lösningar, skapar och kräver ett egenansvar. Delaktigheten är ett måste från alla aktörer, vad det än gäller för frågor. Ingen fråga är för liten att ta upp i ett sådant här scenario.

Någon brist på hjälpmedel i vår lilla fantasivärld fanns där inte. Väggar, golv och tak fick tjänstgöra som arbetsytor eller utställningsplatser. Det blev livade diskussioner om allt möjligt vi såg som hinder i förvaltningen. Nu gavs vi möjlighet att beskriva med illustrerade bilder om vad och hur vi tänkte. Vi klippte och klistrade om vart annat, valen var obegränsade och resurserna enorma.

Resultatet av dagen var att medarbetarna fick en chans att testa något utanför ramarna. Är det med lek vi kan komma närmare i samarbetet och förståelsen för varandra, känns detta som ett vinnande koncept. Att ta vuxna beslut förknippas inte med lek precis. Men här leker vuxna fram sina beslut och tankar kring olika frågor. När vi tänker som ett barn och inga hinder finns får vi en möjlighet att skapa utöver det vanliga. Begränsningarna som ramverk och sekretess finns inte i samma värld.

(Text: Bengt Nilsson, Foto: David Bergström)

Protokoll från Ledningsgrupp för utveckling 31 maj

Gemensam utvecklingsgrupp 25 juni – workshop “Efter Jobb på sikt”

Måndagen den 25 juni har vi sista Gemensamma utvecklingsgrupp innan ett par månaders sommaruppehåll. Då blir temat “Efter Jobb på sikt” där vi kommer att ha en workshop för att få fram idéer på hur vi kan gå vidare med sysselsättningsstöd för personer med psykisk ohälsa.

Projektet Jobb på sikt startades för att ge stöd åt personer med psykisk funktionsnedsättning att komma ut i arbete eller studier. När projekttiden nu löper ut kommer arbetet inte att fortsätta i nuvarande form, eftersom det saknas en gemensam budget.

Men vad händer med erfarenheterna av arbetsmetoden och vad kan vi göra i stället, med de resurser som redan finns i arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen?

En mindre arbetsgrupp har tittat på vilka behov målgruppen har och vilka resurser, förutsättningar och idéer som finns idag.

På temat sysselsättning tar vi dessutom upp:

  • Vad händer med Fritidsbanken?
  • Filmvisning av I, Daniel Blake 23 augusti (läs mer)

Vi ses på Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8, klockan 13:30-15:30!

Minnesanteckningar “Vad händer efter Jobb på sikt”?

Den 24 maj bjöd socialförvaltningen in till dialog om den framtida sysselsättningen för socialpsykiatrin. Här kan du läsa minnesanteckningarna.

Projektet Jobb på sikt startades för att ge stöd åt personer med psykisk funktionsnedsättning att komma ut i arbete eller studier. När projekttiden nu löper ut kommer arbetet inte att fortsätta i nuvarande form, eftersom det saknas en gemensam budget från de inblandade parterna.

Men vad händer med erfarenheterna av arbetsmetoden och vad kan vi göra i stället, med de resurser som redan finns i arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen? På mötet listade vi vilka behov som finns hos målgruppen och vilka resurser och lösningar som vi kan se idag.

Minnesanteckningar från mötet 24 maj (pdf).

Hur går vi vidare?

Vi planerar härnäst att hålla en workshop i samband med Gemensam utvecklingsgrupp på Fontänhuset Helsingborg den 25 juni (13:30-15:30). Vi fortsätter sedan i den här arbetsgruppen.

Är du intresserad av att sitta med i arbetsgruppen kan du kontakta: david.bergstrom@helsingborg.se.

Filmvisning av I, Daniel Blake 23 augusti

Den 23 augusti, klockan 17:30 arrangerar vi en sluten filmvisning på Röda kvarn av I, Daniel Blake (se trailer), som handlar om en arbetslös engelsmans kamp mot byråkrati och digitalt utanförskap. I samband med detta kommer några av våra invånare att prata om sina egna erfarenheter om kontakt med myndigheter, byråkrati, att hamna mellan stolarna och digitalt utanförskap.

Filmvisningen är för dig som är politiker eller tjänsteperson i Helsingborgs stad eller som har en egen erfarenhet av filmens tema. Syftet är att skapa en diskussion som kan leda till konkreta förslag till förändringar för invånare som riskerar att hamna i kläm.

Filmvisningen är gratis, men du måste anmäla dig. Anmälan är bindande. Har du anmält dig och inte kan komma måste du meddela detta så snart som möjligt, så att platsen kan gå till någon annan.

Uppgifterna du anger är enbart till för att vi ska kunna ha en deltagarlista som krävs för en sluten visning och för att kunna kontakta dig med eventuell information eller ändringar som rör evenemanget.

Friluftsdag med Jag kan och Din hälsa Helsingborg

Onsdagen den 30 maj är det dags för friluftsdag. Det är den sista aktiviteten i prova-på-paketet som Jag kan och Din hälsa Helsingborg har haft under våren. Ulrik från Studiefrämjandet kommer att vara ledare för aktiviteten.

Vi samlas vid Kärnan och börjar vår vandring i stadens lummigare områden klockan 13:30.
Aktiviteten kommer att hålla på i cirka 2 timmar, inklusive en liten paus.

Du behöver varken förkunskaper eller särskilt god kondition. Vi kommer att röra oss i lätt terräng i ganska lugnt tempo.

Ha med dig:

  • Bra skor och kläder efter väder!
  • Fika om du vill äta/dricka i pausen.

Vill du följa med på friluftsdagen kan du anmäla dig till pernilla.kvist@helsingborg.se.

Kärnan (Foto: David Lundin)

Rapport om brister i samverkan

Årets rapport om brister i samverkan mellan de olika parter som ger stöd till personer med psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk är klar. Bland annat kan vi se ett stort behov av att använda Samordnad individuell plan (Sip) mer och att förtydliga de olika parternas ansvarsområden för varandra.

Brister i samverkan 2017 (pdf)

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 7 maj

Den här måndagen var temat hälsa och Cecilia Ekelund, verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet föreläste om folkhälsa och hälsoarbete. Vi fick även presentationer av bland annat arbetsmarknadsförvaltningens hälsocoach och vårt gemensamma projekt Din hälsa Helsingborg.

Gemensam utvecklingsgrupp 7 maj 2018 (pdf)

Ledningsgrupp för utveckling 31 maj

Torsdagen den 31 maj (OBS! ÄNDRAT DATUM!), klockan 10:00-11:30 är det dags för Ledningsgrupp för utveckling igen. Den här gången återvänder vi till Bredgatan 17, rum 517.

På agendan

  • Gruppens nya sammansättning och roll
  • Anmälan till Delmos (Delegationen mot segregation) för Adolfsberg
  • Utvecklingsarbete som insats
  • Filmvisning av I, Daniel Blake 23 augusti
  • Erfarenheter av Våryran 17 maj?

Välkomna!