Workshop om fritid med Jag kan

Den 11 januari arrangerade projektet Jag kan och Din hälsa Helsingborg en workshop på Dunkers kulturhus om sysselsättning och meningsfull fritid. Här får du en rapport från Bengt Nilsson.

Det var ett bra gäng som träffades på Dunkers kulturhus  under torsdagseftermiddagen. Borden fylldes på efter hand och till slut var vi 30-35 personer. Förväntningarna på det nya året är olika för oss. Det var just denna fråga som öppnade dagens Workshop. Jessica Skantze (arbetsmarknadsförvaltningen) med sin följeslagare Anna-Frida Agardson hälsade skaran av nyfikna workshopsdeltagare välkomna.

Jessica berättade kort om projektet Jag kan, om dess vision och strävan. Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltnignen går ihop i ett projekt i Helsingborg stads satsning på sysselsättning som ska leda till självförsörjning. Att fånga upp individens behov och skapa en meningsfull sysselsättning på vägen.

Här kan du läsa en sammanfattning av workshopen (pdf).Ledningsgrupp för utveckling 18 januari

På torsdag den 18 januari är det dags för vår Ledningsgrupp för utveckling att träffas, på Helsingborgs stadsbibliotek , Gula rummet, klockan 10:00-11:30.

På agendan:

 • Digitalt utanförskap – och samverkan med biblioteket
 • Arbetsmarknadsförvaltningens nya organisation
 • Kommunikation
 • Din hälsa – Jag kan
 • Vorta Drom arrangerar filmvisning/diskussion om Jag, Daniel Blake
 • Sysselsättning

Välkomna!

Anmälan öppen till Nationell digitaliseringskonferens 15 mars

Helsingborgs stad och socialhögskolan vid Lunds universitet bjuder in till en nationell konferens om digitalisering av det sociala arbetet 15 mars, där fokus är digitaliseringen av mötet mellan invånare och tjänsteperson.

Du kan anmäla dig här.

För närvarande är evenemanget fullbokat, men du kan ställa dig på väntelista.

Program för vårens forskningsfrukostar

Under våren fortsätter socialförvaltningen och FOU med sina populära forskningsfrukostar. Föredragen kommer att handla om tre aktuella ämnen: kunskapsbaserat socialt arbete, brukarinflytande och tillitsbaserad styrning.

Program våren 2018

9 februari: Evidensbaserad praktik och kunskapsbaserat socialt arbete; möjligheter, risker och utmaningar.
Föreläsare: Harald Gegner, Malmö universitet.

6 april: Hur skapar vi ett större brukarinflytande? Brukarinflytande i teori och praktik.
Föreläsare: Erik Eriksson, Linköpings universitet.

8 juni: Tillitsbaserad styrning med brukaren i fokus – exemplet Helsingborg.
Föreläsare: Verner Denvall, Linneuniversitetet och Socialhögskolan, Lunds universitet

Vi börjar med frukost och mingel klockan 07:45 och föredraget startar klockan 08:15. Föredraget följs av en paneldiskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar om hur vi använder den aktuella forskningen i våra verksamheter.

Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11, i lokal Auditoriet (entréplan).

Du hittar mer information om föredragen och länk till anmälan på forsknings- och utvecklingsenhetens webbplats.

Nämndsrapport för december 2017

Nytt avsnitt av Poddning och utveckling

Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborg, samtalar i sin podd om e-hälsa och välfärdsteknik med Dennis Söndergård, som är seniorrådgivare i välfärdsteknik vid Nordens välfärdscenter som är en del av Nordiska ministerrådet.

Samtalet handlar mycket om e-hälsa och välfärdsteknik och varför det ser så olika ut på detta område i våra nordiska grannländer.

Du kan följa podden här.

Protokoll från Ledningsgrupp för utveckling 7 december

På årets sista ledningsgrupp för utveckling utvärderade vi året som gått och gruppens roll. Vi pratade även om projekten Rekrytering och Digitalt utanförskap 2.0.

Du kan läsa protokollet här (pdf).

Tiderna för möten under våren 2018

 • 18 januari (bibblan)
 • 8 februari (arbetsmarknadsförvaltningen)
 • 8 mars (G7)
 • 12 april (Vorta Drom)
 • 24 maj (socialförvaltningen).

Inbjudan till träff om fritidsaktiviteter

Jag kan och Din hälsa Helsingborg bjuder in till träff om fritidsaktiviteter den 11 januari.

Vi vill höra dina tankar och idéer kring vad som skulle vara givande fritidsaktiviteter. Var med och lägg grunden för vårt framtida arbete där du och andra kan få möjlighet att få en kompis, utveckla ett intresse och vara en del av ett socialt sammanhang.

Var: Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11
När: 11 januari klockan 13.30-15.30
För vem: Alla som är intresserade!
Anmälan: Mejla till jagkan@helsingborg.se senast den 4 januari 2018.

Lite kort om Din hälsa Helsingborg och Jag kan

Din hälsa Helsingborg är en utvecklingsgrupp som består av invånare och tjänstepersoner inom socialförvaltningen. Tidigare under året arrangerade de, på invånarnas initiativ, en rad hälsofrämjande aktiviteter såsom brännbollsturnering, yogapass och plantering.

Jag kan är ett nystartat ESF-projekt inom arbetsmarknadsförvaltningen som arbetar för att långtidsarbetslösa individer med psykisk ohälsa ska närma sig arbetsmarknaden genom studier, jobb – eller en meningsfull fritid. Projektet utgår från en metod som heter IPS där individens eget intresse och nyfikenhet styr vägen till en fritidsaktivitet.

Träna, spela brädspel, diskutera intressanta ämnen, spela musik, måla… Det här är bara några saker som du kan göra på din fritid. Oavsett om det görs tillsammans med andra eller själv kan aktiviteterna bli en källa till energi, glädje och ökat självförtroende.

Har du frågor? Mejla oss på jagkan@helsingborg.se.

Minnesanteckningar från Gemensam utvecklingsgrupp 27 november

Den 27 november hade Gemensam utvecklingsgrupp ett stort specialtema kring förutsättningarna för organisationer med social verksamhet i Helsingborg. Medverkade gjorde bland annat socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman (MP), socialförvaltningens utvecklingschef Kalle Pettersson och Jörgen Wahlström, projektledare för den nybildade paraplyorganisationen Helsam.

Vi pratade om bland annat om förutsättningarna för socialnämndens föreningsbidrag, IOP-avtal, bildandet av Helsam och samverkan kring lokaler och sysselsättning.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).