Brottsofferjouren bjuder in till temadag

Hur är det att komma till Sverige som ensamkommande? Hur ser brottsutsattheten bland ensamkommande ut och vilka utmaningar står samhället inför för att kunna arbeta brottsförebyggande för målgruppen?

Brottsofferjouren i Helsingborg bjuder in till en temadag med fokus på ensamkommande ungdomars brottsutsatthet. Genom presentationer av Omid Mahmoudi (Ensamkommandes Förbund) och Julia Degerkvist (Lunds universitet).

Datum: 20 september 2019

Klockan: 09:00-12:30

Plats: Röda Kvarn, Karlsgatan 7 i Helsingborg

Anmäl ditt deltagande senast den 12 september till info@helsingborg.boj.se. Brottofferjouren bjuder på fika och  det är gratis att delta (meddela gärna om du har några matrestriktioner).

Höstens program 2019, stöd till anhöriga – som vårdar eller stödjer en närstående

Nu finns Höstens program 2019 ute för de som är i behov och intresserade utav föreläsningar, stöd och självhjälpsgrupper.

I höstens program får vi ta del av bland annat:

 • Ett långsamt farväl, föreläsning. Smygande och i början obemärkt så förändrades Sven och Ullas relation och vid 62 års ålder så fick han sin diagnos Alzheimersjukdom.
 • Att växa upp med en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt, föreläsning.
 • Mamman som gick ut genom dörren och försvann, förelääsning
 • Informationsträffar, på informationsträffarna får du som anhörig information om olika stödinsatser, råd och tips.
 • Träffar Kvällstid
 • Självhjälpsgrupper

Detta och mer får ni läsa om i informationsbladet som finns som PDF-fil att hämta hem här nedan.

Stöd till Anhöriga – Höstens program 2019 (PDF)

Instruktörer i Digitalt Utanförskap intervjuas

Det ska sammanställas en rapport där vi kikar på hur mycket Digitalt Utanförskap betytt för instruktörer och folket i staden.

Jag har startat lite med att mejla ett frågeformulär till instruktörer. Har du varit instruktör men kanske inte är det idag och känner att du vill ställa upp med att svara på frågor eller kanske kika in för en muntlig intervju så hör gärna av dig till min mejl: Saga.andersson@helsingborg.se Brukarrepresentant/assisterande praktikant, socialförvaltningen eller Pernilla.kvist@helsingborg.se Utvecklare, socialförvaltningen.

Du kan självklart vara anonym.

Var med och påverka Sysselsättningen

Nu kan du vara med och skapa en meningsfull tillvaro för socialförvaltningens brukare på Sysselsättningen.

Vuxenverksamheten håller på att analysera brukarnas behov av att skapa en meningsfull tillvaro med social samvaro och sysselsättning. Syftet är att se över socialförvaltningens ansvar för detta och undersöka möjligheterna att samverka med föreningar och frivilligorganisationer. Detta för att skapa en sysselsättning och social samvaro som stimulerar och motiverar brukaren.

Samtidigt måste socialförvaltningen utveckla och effektivisera de enheter som idag jobbar med sysselsättning.

Vi vill ha dina synpunkter

Ingrid Olin Månsson har i uppdrag är att sammanställa och lägga förslag på hur det framtida arbetet ska se ut med sysselsättningen. Hon vill gärna ha dina synpunkter.

Frågor:

 1. Vad är sysselsättning för dig?
 2. Vad meningsfull tillvaro för dig?
 3. Vad saknar du när det gäller sysselsättning och meningsfull tillvaro?
 4. Något annat du vill ta upp?

Kontakt

Ingrid Olin Månsson
telefon: 072-579 82 69
e-post: i.olinmansson@gmail.com

Digitala teamet vill lyssna på dig

Vill du vara med och förbättra socialförvaltningens arbete? Digitala teamet ska göra oss mer tillgängliga och vill nu veta hur du har upplevt kontakten med oss. Vi söker särskilt dig som är förälder eller ungdom.

På socialförvaltningen är vi måna om att kunna möta dig som invånare på ett så bra sätt som möjligt. Vad som är ”ett bra sätt” är svårt för oss att säga, det är ju du som invånare som vet.

Därför skulle vi gärna vilja prata med dig om hur du upplevt kontakten med oss. Vi söker särskilt röster från föräldrar och ungdomar som har en pågående eller nyligen avslutad kontakt med socialförvaltningen.

Om du vill vara med mejla till: digitala.teametsof@helsingborg.se.

Alla svar i undersökningen dokumenteras anonymt.

Boka in Skåneveckan för psykisk hälsa 11 oktober – Balans i livet

Som traditionen bjuder kommer Helsingborgs stads arrangemang under Skåneveckan för psykisk hälsa äga rum den 11 oktober. Då kommer vi att ha en heldag på Dunkers med titeln Balans i livet, där förmiddagen ägnas åt ungdomars psykiska hälsa och eftermiddagen åt äldres psykiska hälsa. Båda arrangemangen är öppna för alla och gratis.

När?

Fredagen den 11 oktober, klockan 08:30-15:00.

Var?

Dunkers kulturhus, stora salen

Program

Vi jobbar fortfarande på programmet, men klara så här långt är:

Alexander Siotis är läkare och grundare av Hälsoronden
Hälsoronden är en interaktiv föreläsning om hälsa, sjukdom och hur du hittar rätt i vårddjungeln. Alexander fick priset som Årets samhällsinnovatör 2017 i Helsingborg, för sitt arbete med Hälsoronden. Läs mer om Hälsoronden.

Ebba Hyltmark bor i Landskrona och går i gymnasiet i Lund. Hon debuterade som författare 2018 med den hyllade ungdomsboken Alla suger och det är ingens fel som handlar om Lis svåra och modiga kliv från barndom till ung vuxen. I maj 2019 kom hennes nya bok Jag kan nästan känna solen. Läs mer om Ebba Hyltmark.

Boost by Zquad (Lotta Holm och Helen Izzeddine) berättar om sina erfarenheter av ett projekt under 2018 för att arrangera föreläsningar och workshops med fokus på psykisk ohälsa och träning. Målgruppen var tjejer mellan 15 och 17 år. Boost by Zquads syfte var att diskutera aktuella ämnen för unga som är tabubelagda, så som gemenskap, sex och relationer, träning och hälsa och framtid. Läs mer om Boost by Zquad.

Dessutom paneldiskussion med ungdomar.

Eftermiddag:

Jill Taube är läkare, föreläsare, författare och dansinstruktör. Hon vill bidra till ökad psykisk hälsa, bland annat genom att lyfta det friska även hos den som är sjuk. I föreläsningen När dansen vänder livet berättar hon hur dans har gett människor tillbaka meningen med livet, skapat nätverk, gett tillträde till gemenskap eller på annat sätt verkligen betytt något. Läs mer om Jill Taube.

Anmälan

Föranmälan krävs. Du anmäler dig genom formuläret nedan senast den 4 oktober.

Informationsbord

Det kommer att finnas möjlighet att ha informationsbord utanför lokalen under dagen. Om din organisation eller verksamhet vill stå där ska ni kontakta david.bergstrom@helsingborg.se.

Vad är Skåneveckan?

Skåneveckan för psykisk hälsa startade i oktober 2010. Sedan dess har den växt sig större för varje år. 2019 års vecka pågår 7-13 oktober. Det är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. Skåneveckan samordnas av Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan. Arrangörerna är allt i från privatpersoner och brukarföreningar till kommuner och privata arbetsgivare. Du kan läsa mer om Skåneveckan här.

Datum för höstens Gemensamma utvecklingsgrupp

Boka redan nu in datumen för höstens möten med Gemensam utvecklingsgrupp, där brukare, brukarorganisationer, frivilligorganisationer och tjänstepersoner från socialförvaltningen och övriga staden träffas för att samtala om olika teman.

Du får gärna önska teman för höstens möten genom att mejla david.bergstrom@helsingborg.se.

Om inget annat meddelas kommer vi att fortsätta att träffas andra måndagen i månaden, klockan 13:30-15:30, med terminsstart den 9 september.

Höstens mötesdatum:

 • 9 september – tema digitalisering
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Du kan läsa mer om Gemensam utvecklingsgrupp här, inklusive minnesanteckningar från tidigare möten. Vårens teman har varit: stöd till föräldrar med placerade barn, anhörigstöd, stöd till barn som mår dåligt och inte går i skolan, hälsa samt trygghet.

Trevlig sommar!

Gemensam utvecklingsgrupp 13 maj – anteckningar

Dagens tema var trygghet och det har bjudits in tre olika aktörer som jobbar med att skapa trygghet för invånarna i Helsingborg: stadsbyggnadsförvaltningens trygghetsteam, Mobila teamet och Krimteamet.

Mobila teamet jobbar uppsökande och förbyggande med ungdomar i åldrarna 18-25 år och har sitt kontor på Knutpunkten. Stadsbyggnadsförvaltningens trygghetsteam jobbar med att göra stadsmiljön tryggare och mer attraktiv för folk att samlas och umgås i. Angelina Pavlova är chef för socialförvaltningens Krimteam. Målgrupperna är åldrarna 0-20 och specifikt 9-17. Teamet ansvarar för samverkan mellan polis och socialtjänst.

Övrigt

 • Digitalt utanförskap flyttar till Sysselsättningen
 • Rapport om brister i samverkan 2018

Länk: Gemensam utvecklingsgrupp 13 maj

Samverkan kring brister i samverkan

Den 13 maj samlades olika aktörer inom Helsingborgs stad och Region Skåne. Syftet var att kunna mötas tillsammans och diskutera kring bristerna i samverkan. "Hur gör vi nu?"

LARO Helsingborg, socialförvaltningen (Barn, unga och familj och Vuxen), barn- och ungdomspsykiatrin och fler aktörer befann sig på mötet för att alla kunna ta del av rapporten. Mötet inledes med att (jag) Saga Andersson brukarrepresentant/utvecklare praktikant läste upp 3 fall skapade i fiction som liknande 3 utav de fall som kommit in under år 2018.

Genom att ta med dessa fall kunde en diskussion starta kring:

 • Kompetens om varandras yrkesverksamhet
 • Återkoppling av orosanmälan
 • Vad är en SIP (samordnad individuell plan) och när ska den användas?
 • Hur ser våra organisationskartor ut?
 • Att regelbundet lyfta Brister i samverkan på lokala samråd och internt i respektive organisation
 • Att det är viktigt att föra dialog och lösa frågan mellan parterna först – inte bara göra en rapport om brister i samverkan
 • När träffas vi igen för uppföljning?

Länk till dokument – Brister i samverkan