En lyckad satsning på Adolfsberg – Vorta Drom ger stöd och sprider glädje

Den 12 april hade vi Ledningsgrupp för utveckling i Vorta Droms nya lokaler på Adolfsberg. Där gör de ett omfattande arbete för att ge stöd åt invånarna i området. Här kan du läsa Bengts betraktelser från mötet.

Redan vid ankomsten skiner jag upp när jag ser en jätteramp som leder fram till lokalentrén. Tillgänglighet representerar en inkludering som drivkraft.  I den ljusa lokalen med färgglada interiörer stod ett långbord dukat med kaffe och kakor. Ivan Kuzhicov, ordförande i Vorta Drom, började med att hälsa alla välkomna, innan han gav ordet till sina medarbetare för mer information om verksamheten.

Catch up – ny lag ökar trycket

Idag har vi något som heter förskoleplikt, vilket innebär att alla barn ska börja sin skolgång från 6 års ålder. Genom att ha barnet i fokus leder Vorta Drom en förberedande skolverksamhet. I denna grupp ingår 6 elever.

Några som är på väg in har precis varit hos en specialpedagog som kommer regelbundet för att testa barnens kunskapsnivå. Att försöka fånga upp var varje elev befinner sig kunskapsmässigt, gör att utgångspunkten blir rätt. De följer eleven både före och efter lektionerna. Relationen med föräldrarna  är viktig att följa upp för barnets bästa.

Vi lever i en värld där utanförskapet föds. Vissa föräldrar har inte ekonomiska förutsättningar  att placera sina barn i förskolan, med allt vad det innebär.  Här ges chans för barnfamiljer och andra i alla åldrar att ta del i den utbildning och samhörighet Vorta Drom bjuder på.

Samverkan i området

Samarbetet med omkringliggande öppen förskola, skola men även kyrkan på Adolfsberg har påbörjats med goda framsteg. Rektorn på Vittraskolan intill klippte bandet vid invigningen av den nya lokalen.

Det bedrivs även föräldraträning ute på Kompetenscenter (Norrehed). Vorta Drom har också fått en del personer till utbildning samt arbete genom projektet Po drom.

Utvecklingsarbete som insats

Att bli anställd i förvaltningarna är inget alternativ. Vi som brukare kan inte räkna med att vårt engagemang leder till arbete. Det är arbetsförmedlingen som äger den frågan. Förvaltningarna kan ge arbetsuppgifter med timarvode eller praktik via AF, något annat finns inte i dagsläget. Detta leder till osäkerhet i de olika projekten vi bedriver. Det är inte bara oss brukare det gäller utan även de deltagare som är med. Vad händer sedan?

Ledningsgrupp för utveckling formas om

Arbetsmarknadsförvaltningen har gjort sin strategiska plan klar och utvecklingsstrategerna lämnar över stafettpinnen till de praktiska ledningsgrupperna hos de olika verksamheterna att ingå i de olika utvecklingsarbetena.

Utbildning i tjänstedesign

Den 30 maj hålls en utbildningsdag i tjänstedesign. Socialförvaltningen vill ha med sig brukare som kan svara på frågor om hur de har upplevt möten med sina socialsekreterare.

Vem är Daniel Blake?

Tanken är att bjuda in politikerna i arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden till hösten för en gemensam filmvisning av “Jag, Daniel Blake”. Filmen speglar missförhållanden i det engelska samhället och kan vara ett bra diskussionsunderlag.

Den 27 april träffas dom brukare som är intresserade av vårt brukarinflytande i Helsingborgs stad för att hitta vad vi vill belysa och ta upp med politikerna vid höstens visning.

Jag kommer att besöka Adolfsberg och Vorta Drom igen för att göra ett inslag om just deras verksamhet. Med foto och allt.

Text: Bengt Nilsson

Protokoll Ledningsgrupp för utveckling 12 april (pdf)

Kul på Adolfsberg 5 maj

Den 5 maj blir det Kul på Adolfsberg, med bland annat officiell invigning av Vorta Droms områdeslokal.

Schema

10:00 Vorta Drom – Invigning av lokalen för områdes- och utvecklingsarbete
på Adolfsberg
10:30 Antonio – rapparen Antonio öppnar upp dagens scenframträdande
10:45 Vittraskolan – Vittraskolans elever uppträder
11:00 SKC Mladost – uppträder med serbisk folkdans
11:15 Juliano – sång
11:30 Dansföreningen FeeT – Breakdanceuppvisning
11:45 Clownen Cito – show
12:15 Vittraskolan – Vittraskolans elever Irene och Sebastian uppträder
12:30 SKC Mladost – uppträder med serbisk folkdans
12:45 Antonio – rapparen Antonio avslutar dagens scenframträdande

Dessutom

Fiskedamm – Vorta Droms lokal
Sång/sagostund – Vorta Droms lokal
Loppis – Vittras skolgård
Ansiktsmålning – Vittras skolgård
Hoppborg – Vittras skolgård
Skapande – Vittras skolgård
Korvgrillning – Vittras skolgård
Våffelcafé – Träffpunkten 56

Kul på Adolfsberg är ett samverkansarbete mellan Helsingborgs stad, Vorta Drom, Vittraskolan och Svenska kyrkan.

Ett träd är planterat till minne av avlidna vänner

Stadsbyggnadsförvaltningen och Kamratföreningen G7 har planterat ett träd i Kärnanparken, till minne av dem som gått bort i missbruk.

Trädet.

Kan vi inte placera en sten eller plantera ett träd för våra bortgångna vänner? De som lämnat långt innan det var meningen. Detta var inledningsfrågan från eldsjälen Bo Pettersson (G7) till Moa Sundberg på stadsbyggnadsförvaltningen. Det bildades en arbetsgrupp som skulle plocka fram idéer om hur och var något kunde göras. Att just Zelkova-trädet valdes motiverades med dess skiftande färger i bladverket. Dessa färger påminner oss om de skiftningar vi möter i livet säger Bo.

Bo Pettersson som öppnade ceremonin med att hälsa den samlade skaran (cirka 50 personer) välkomna.

Att ha en fysisk plats att minnas på ökar närvaron av känslor och tillhörighet. Socialdirektören Dinah Åbinger poängterade att det var lika viktigt att komma ihåg alla dom som vänt på sina liv. Och valt en annan väg som leder bort från utanförskap, men även gått vidare med kvalitet.

Även två bänkar är placerade vid sidan . Där en eftertanke kan frodas.

Socialnämndens Ordförande Ann.Christine Borgman läste en dikt från en av våra skalder, Nils Ferlin.

Bo Pettersson, G7

Varvid Stumpenensemblen läste tre dikter om den utsatthet människor i utanförskap lider av. Att livet är föränderligt gör att nyanser uppstår. Det är inte alltid rättvist då en del lämnar utan att ha sett några nyanser. Medan en del av oss som är kvar blir påminda om valmöjligheterna och dess vägar.

Avslutningsvis bjöd Slottshagskyrkan på några allsånger om behovet av varandra och varandras egenskaper.

“Nu går sista visan, dig vill jag sjunga för, vi behöver varandra, du och jag och dom andra som står utanför. Låt den sista strofen bli till en sång vi minns, tack för att jag får ha dig, tack för att alla finns.”

Text och bild: Bengt Nilsson

Podning och utveckling – Avsnitt 5: Louisa Szücs Johansson

Kalle Pettersson, utvecklingschef vid socialförvaltningen i Helsingborg samtalar med Louisa Szücs Johansson, tjänstedesigner på ExperioLab vid Landstinget i Värmland om design av välfärdstjänster i allmänhet och om hurmårdu.nu i synnerhet.

Våryra i hälsans tecken 17 maj

Kom och prova på olika hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med oss på Gröningen.

Våryran vill uppmärksamma hälsa och uppmuntra till fysisk aktivitet för såväl tjänstemän inom socialtjänsten som invånare och organisationer som samverkar med oss.

 • Ångestloppet! Årets kortaste stadslopp – spring, jogga, gå eller kryp 209 meter
 • Introduktion till utegymmet
 • Fitnessboxning
 • Yoga
 • Boule, kubb, brännboll
 • … och fler aktiviteter

När: 17 maj, klockan 10:30-14:00

Var: Gröningen

Hur: I bekväma kläder

Boka in dagen! Ett mer exakt schema kommer.

Våryran arrangeras av Ria – Hela människan, Fontänhuset Helsingborg, G7, Vorta Drom, Studiefrämjandet och Helsingborgs stad.

Ledningsgrupp för utveckling 12 april

På torsdag den 12 april, klockan 10:00-11:30 träffas Ledningsgrupp för utveckling igen, i Vorta Droms lokal vid Adolfsbergs centrum.

På agendan:

 • Vorta Drom presenterar områdesarbetet i Adolfsberg
 • Utvecklingsarbete som insats, exempel kommunikation och invånarreportrar
 • Sammansättningen av den här gruppen
 • Utbildningsdagar i tjänstedesign
 • Filmvisning av I, Daniel Blake

Välkomna!

Möte om missbrukare på stan

Den 4 april hölls ett möte om vad vi tillsammans kan göra för att undvika att grupper av missbrukare hänger på stan. Vår reporter Bengt berättar här om mötet ur ett brukarperspektiv.

(Det här är en krönika ur brukarperspektiv och tolkningarna och åsikterna är skribentens egna.)

På plats var fem personer med egen brukarerfarenhet samt representanter från Ria – Hela människan, polisen, stadsledningsförvaltningen, socialförvaltningen och socialnämndens ordförande.

Att det råder ett bekymmer i vår stad, finns inget tvivel om, när det gäller de människor som missbrukar på offentliga platser.

Just nu råder det ett problem för näringsidkarna runt systembolaget. Men även för de utav oss som fortfarande lider där ute.

Sedan systembolaget flyttade från Södergatan ner till Järnvägsgatan tog man också med sig kunderna som handlade där dagligen. Det var närmare än till Råå. Att människor har problem med alkoholen har funnits sedan urminnes tider. Det måste vi ha i beaktande när det gäller motsträvan. Vi kommer till att stöta på och stöter redan på patrull. Det är ett bekymmer med människor som öppet missbrukar. Det är ingen bild våra barn eller vuxna ska behöva se eller uppleva. Det är ingen frisk samhällsbild.

Vi är en hel grupp som gör vårt yttersta för att bidra med en förbättring. Känslan av ett medvetet lugn i lokalen Café Ria (Hela Människan) fick en avslappnande effekt. Därför hittade vi också en öppning på en eventuell lösning.

Samlingsplatser

Idag samlas de som ska eller har varit på systembolaget framför Dunkers kulturhus. Men även människor med ett korsberoende. Det innebär att många olika mående möts. Där den ene är skyldig den andra 2 öl för 3 år sedan. Det utmynnar i slagsmål och polisingripande. Det sker en öppen handel som våra politiker själva sett. Det är en turbulens kring denna målgrupp på denna plats.

Hjulet (Konsul Olssons plats) är ännu en dåligt vald plats att sitta och dricka, sova på bänken eller något annat som stör ordningen. Där finns en stor lekplats för att glädja barnen. Att plocka bort bänkarna och taket över scenen som någon förslog, är förhoppningsvis inte det enda förslaget.

Med detta som underlag försökte vi hitta en lösning. Det finns krafter som lagt ner sådan energi på att försöka lösa lokalfrågan som ett alternativ. Men inga fastighetsägare var med på noterna.

Så vad kunde vi hitta på tillsammans nu?

Det blev mest diskussioner om de  begränsningar som råder. Vid en insats får socialtjänsten inte möjliggöra fortsatt missbruk. Utan en insats ska leda till att individen får en känsla av och viljan till att bli självgående. Att lämna gamla mönster av ond art. Och ersätta med inspirationsfrämjande åtgärder.

Laromottagningar

Här ser vi tillsammans ett ökat problem. När stat, region och kommun ska dela vårdnaden om oss brukare.

Vem betalar?

Vem utför?

Vad behövs?

När ska det utföras?

Behövs det?

Hur ska det utföras?

Alla dessa är frågor kring brukarna av myndigheternas tjänster. Brukaren i sig själv har ingen aning om vem som bär ansvaret i de olika frågorna kring sina problem. Det bekymret skapas av systemet.

När sedan läkemedelsutskrivningen privatiseras och det ekonomiska intresset kommer med in i bilden får samhället ett problem med ökat missbruk. Att privatisera bedömningen av behovet till medicin, kan diskuteras. Det finns idag fem stycken mottagningar i Skåne, en tillhör Region Skåne och de övriga fyra är privata. Socialstyrelsen ställer väldigt höga krav på utfärdandet av tillstånd. Det har hänt vid ett tillfälle att verksamheten fått byta ägare.

Jutan

Tanken som finns är att få de människor som hänger kring systembolaget att vilja ta sig ut till Gåsebäck. Därför ska vi ha nästa möte på just Jutan. Där finns lokaler att nyttja till lämpliga sysselsättningsåtgärder. Och förhoppningarna om att en lösning ska bli lättare att skapa på plats kan bli sanna. Nästa möte beräknas om en månad.

Text: Bengt Nilsson

Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 16 april

Måndagen den 16 april är det dags för Gemensam utvecklingsgrupp igen, 13:30-15:30 på Fontänhuset (Norra strandgatan 8). Huvudtemat blir hemlöshet.

Stadens årliga hemlöshetskartläggning visade på en ökning med 18 individer, samtidigt som det är stor omsättning på personer. Endast 14 individer kvarstår från förra årets mätning. Hur minskar vi tillströmningen? Vad gör socialförvaltningen och vad kan frivilligorganisationerna göra? Stödboendeenheten medverkar.

Dessutom

 • Gemensam utvecklingsgrupp framöver – hur skapar vi intressanta teman och möten tillsammans?
 • Kommunikation och samverkan – föreningssidor på öppnasoc?
 • Rapport från dialogmöte om psykisk hälsa i Lund 11 april.
 • Aktuellt i våra projekt och arbetsgrupper.

Nästa möte

7 maj 13:30-15:30 – tema Hälsa

Gå gärna med i vår Facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig uppdaterad om vad som händer.

Heldagsutbildning i tjänstedesign den 30 maj

Den 30 maj har du chansen att få praktisk träning i att jobba med brukardelaktighet genom en heldagsutbildning i tjänstedesign. Temat för dagen är brukares upplevelse av att ha möten med socialförvaltningen. Under utbildningen kommer vi att testa nya former av brukarmedverkan.

Träna tjänstedesign och samarbeta med nya kollegor

Utbildningen utgår från temat ”designa om upplevelsen av möten med socialförvaltningen”. Under dagen kommer deltagarna att få utforska möten ur brukarperspektiv, samla kunskap och testa idéer för att förändra mötessituationen.

Deltagarna kommer arbeta i fyra arbetsgrupper, med varsin coach som stöttar gruppen med metoder och vägledning. Varje grupp innehåller deltagare från socialförvaltningen, från övriga förvaltningar i Helsingborgs stad samt brukarutvecklare (personer med egen erfarenhet av socialförvaltningens tjänster som idag är aktiva i olika utvecklingsprojekt med brukardelaktighet).

Vad får du ut av det?

Under dagen ska du få nya perspektiv (genom exemplet möten) och metodiska sätt att tänka om och testa nya idéer, som du sedan ska kunna använda för att utveckla brukardelaktigheten i ditt dagliga arbete.

Du som har egen erfarenhet

Till den här dagen söker vi nio personer med egen erfarenhet av socialförvaltningen ( = brukare). Fyra som vill delta i utbildningen under hela dagen (du anmäler dig som vanligt nedan och är med i urvalet av deltagare).

Dessutom söker vi fyra personer som kan tänka sig att ställa upp på intervju under ett par timmar om egna erfarenheter av möten på socialförvaltningen och eventuellt en som kan rollspela ett möte, tillsammans med en socialsekreterare. Är du intresserad av någon av dessa roller, kontakta mig: david.bergstrom@helsingborg.se.

Tid och plats

Tid: onsdagen den 30 maj, 08:30-16:30 (gemensam lunch för alla deltagare ingår)
Lokal: 516, femte våningen, Bredgatan 17

Om utbildningen

Tjänstedesign handlar om att utveckla hur vi arbetar med utgångspunkt i användarens upplevelse. Genom att utforma en tjänst efter användarens behov blir den relevant och effektiv.

I den här utbildningen använder vi även samskapande design, det vill säga att användare och personal kommer på och testar förändringar i en tjänst tillsammans. Målet är att förhöja kundens upplevelse av tjänsten och därmed nå ett bättre resultat, både för den enskilde och för målgruppen i stort.

Utbildningen arrangeras av enheten för idéutveckling och innovation, i samarbete med socialförvaltningen. Utbildningsledare under dagen är Richard Hylerstedt och David Bergström. Kontakta dem om du har några frågor.

Så anmäler du dig

Se till att du har tid att delta hela dagen. Skicka sedan din intresseanmälan till richard.hylerstedt@helsingborg.se senast den 18 april. Richard och David kommer att välja ut deltagare bland dem som har anmält sig så att vi får en så bra spridning på deltagare som möjligt under dagen. Senast den 25 april får du besked om du är utvald.