Programmet klart för stadens livesändning under Skåneveckan

Nu är programmet klart för Helsingborgs stads livesändning under Skåneveckan för psykisk hälsa den 8 oktober. Den blir det en webbsänd halvdag riktad till ungdomar, bland annat med artisten Maja Francis. På kvällen blir det en föreläsning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa med Marie Niljung.

När?

Torsdagen den 8 oktober:

 • Webbsändning live från The Tivoli, klockan 09.00-11.00, plus förinspelat material 11.00-12.00.
 • Föreläsning på Röda kvarn, klockan 17.00-18.00

Program webbsändning – Snack om livet

9.00-11.00 – livesändning från The Tivoli

Maja Francis

Programmet är för dig som är ung i Helsingborg och som vill få tips om hur du kan förebygga eller hantera stress, oro och jobbiga perioder i livet.

Medverkar gör bland andra Maja Francis, artist från Ängelholm, med över 15 miljoner spelningar på Spotify för låtar som ”Kids In Love”, ”Last Days of Dancing” och ”Space Invades My Mind” (i duett med Veronica Maggio). Maja är både med i vår intervjusoffa och framför sina låtar på scenen.

Vi kommer också att ta upp existentiell hälsa, musik som förebyggande för psykisk hälsa och spelberoende.

Programledare är Pia-Lotta Bylund.

9.00-9.05 Inledning
9.05-9.25 Snack om livet och existentiell hälsa med ungdomar från Olympiaskolan
9.25-9.30 Maja Francis uppträder

9.30-9.45 Snack om musik med Ulf Johansson från Fritid Helsingborg
9.45-9.50 Maja Francis uppträder

9.50-10.10 Snack om dataspelsberoende med Magnus Olausson från Spelberoendes riksförbund
10.10-10.15 Maja Francis uppträder

10.15-10.40 Snack om livet och musiken med Maja Francis

10.40-11.00 Snack med lokala frivilligorganisationer för ungdomar

Ett fåtal platser kommer att finnas på The Tivoli, främst riktade till gymnasieklasser. Just nu är dessa platser fullbokade.

11.00-12.00 – förinspelade inslag

11.00-11.10 – killfragor.se är en stödchatt för killar 10-20 år. Vilka frågor är vanliga?
11.10-11.20 – Tonårsstress – en film som ungdomar har tagit fram med tips till föräldrar
11.20-12.00 – Tonårsdrömmar – en film om vilka drömmar och visioner unga helsingborgare har

(Alla tider är cirkatider.)

Ingen anmälan. Sändningen kommer att kunna ses via Helsingborgs stads Vimeo-konto.


Marie Niljung, föreläsning

17.00-18.00 på Röda kvarn

Föreläsningen vänder sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa/psykologiska olycksfall (självmord).

Föreläsningen ska ge kunskap, mod och verktyg för att kunna rädda en medmänniska. Varningstecken och sårbarheter, att vara empatiskt påträngande, vad säger jag när någon inte vill leva? En hoppfull föreläsning om ett svårt ämne.

Marie har skrivit boken ”Hellre arg än död”. Läs mer om Marie Niljung.

Anmälan

På grund av covid-19 är antal platser begränsade.

Anmälan till föreläsning med Marie Niljung.

Vad är Skåneveckan?

Skåneveckan för psykisk hälsa startade i oktober 2010. Sedan dess har den växt sig större för varje år. 2020 års vecka pågår 5-11 oktober. Det är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. Skåneveckan samordnas av Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan. Arrangörerna är allt i från privatpersoner och brukarföreningar till kommuner och privata arbetsgivare.

Följ Skåneveckan på Facebook för mer information om andra evenemang.

Anmälan till utbildning i MHFA – första hjälpen vid psykisk ohälsa

MHFA är ett utbildningsprogram som lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder första hjälpen till psykisk hälsa. Socialförvaltningen bjuder nu in dig som är brukarutvecklare eller aktiv i en frivilligorganisation att gå utbildningen.

Välkommen till utbildning och certifiering som första hjälpare.

Datum och omfattning
Kursen är på två dagar och det är viktigt att du deltar båda dagarna för att bli godkänd och certifierad. Du kan välja mellan:

 • 5-6 oktober
 • 7-8 oktober

Vi håller på mellan 8.30 och 16.30 och bjuder på fika under för- och eftermiddag.
Det finns tio platser till varje tillfälle. När dessa är fyllda stänger vi anmälan.
Plats
Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10, konferens Röda rummet. Lokalen är anpassad utifrån covid-19.

Sjukdom och förhinder
Vi ber dig att stanna hemma om du har minsta symptom på covid-19, såsom feber, hosta, trötthet och/eller halsont. Har du fått förhinder är det viktigt att du meddelar detta, så att någon annan kan få platsen. Du kan då kontakta karolina.fixell@helsingborg.se.

Varför en utbildning i psykisk ohälsa?
Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller i det offentliga rum som vi vistas i.

Precis som vi lär oss första hjälpen och att denna kunskap kan rädda liv borde det på samma sätt vara självklart att veta hur vi hjälper en person vid olika psykiska kristillstånd; att ge en “första hjälp” till psykisk hälsa och på så sätt rädda liv.

Mål för första hjälpen-programmet
Ett mål med spridningen av kursen i Sverige är att med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar och en handlingsplan för olika kristillstånd öka beredskapen hos en bred allmänhet, att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. Spridningen av kursen har också som mål att minska fördomar och negativa attityder om psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap.

Första hjälpen till psykisk hälsa
Standardkursen i Första hjälpen till psykisk hälsa är en 12-timmarskurs där deltagarna får lära sig om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan för detta. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår fallövningar, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Hur genomförs kurserna?
Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa kan spridas på olika sätt genom behöriga instruktörer som utbildats vid NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet). Den kan ges på en arbetsplats, till medlemmar i en förening, eller till enskilt sökande.
Behöriga instruktörer på socialförvaltningen i Helsingborgs stad är Joakim Linderström, Lise-Lotte Hulterström, Annette Ahlgren och Karolina Fixell.

​Helsingborg blir först i Sverige med digitalt stöd för barn i vårdnadstvister

SES, Samarbejde efter skilsmesse är ett digitalt, interaktivt verktyg byggt på forskning vid Köpenhamns Universitet. Nu blir Helsingborg första stad i Sverige att upphandla verktyget och erbjuda det till sina invånare.

– Helsingborgs stad vill bli en av Europas mest innovativa städer. Inom socialtjänsten ska vi möjliggöra personligt anpassade sociala tjänster för våra invånare, när de vill och var de vill. Vi vill använda oss mera av digitala verktyg för att öka tillgänglighet i tid och rum och nå många. Vi vill ge stöd som det finns tydlig evidens för och som verkligen gör nytta. Allt detta kan vi nu erbjuda alla invånare som är berörda av skilsmässa genom SES. Det känns fantastiskt, säger Dinah Åbinger socialdirektör i Helsingborgs stad.

SES, Samarbejde efter skilsmesse är ett digitalt, interaktivt verktyg byggt på forskning vid Köpenhamns Universitet. Sedan maj 2019 har mer än 10 000 danska föräldrar som skiljer sig genomfört den modul som handlar om hur barnen kan reagera vid separation och hur föräldrarna kan agera för att minska risken för att barn mår dåligt. Även Island har infört SES i några kommuner.

– Verktyget är en förebyggande insats för att hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa/separation ofta innebär. Verktyget består av arton moduler där man också kan få kunskap om hur skilsmässan påverkar mig själv som förälder och redskap för att kunna hantera ilska och konflikter med mera, förklarar Søren Sander psykolog och initiativtagare till SES.

– Detta kommer att erbjudas till invånare i Helsingborgs stad samt de fem kommuner som arbetar i samverkande familjerätt med Helsingborg: Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Helsingborgs stad har upphandlat verktyget och en översättning till svenska är på gång. Även version på engelska och arabiska är upphandlad. Lanseringen av de första modulerna är planerad till januari 2021. Tanken är att man ska kunna logga in via helsingborg.se och att man ska kunna använda SES helt anonymt, närhelst på dygnet man önskar säger Lisbeth Davidsson, enhetschef för Familjerätten och Digitala teamet.

Fakta

SES som alltså är evidensbaserat, är utvärderat i Danmark och kan, som först i världen, dokumentera att den digitala insatsen ger resultat i form av minskning av depression, stress, sjukskrivningsdagar och bättre fysisk och psykisk hälsa mm. SES fick 2019 Köpenhamns Universitets innovationspris i närvaro av drottning Margrete.

Information om nytt stödboende på Malmögatan/Kristianstadsgatan

Socialnämnden kommer att öppna ett stödboende på Malmögatan (i lokaler som tidigare kallades för Villa Louise). Inflyttning kommer att börja i slutet av oktober 2020. Boendet kommer att ha plats för 18 personer, med stöd av personal dygnet runt, med vaken natt.

I stödboendet ska personer som rehabiliteras från missbruk/beroende bo. Målet är att de ska bli självständiga och flytta ut i en egen lägenhet. De är välkända och utredda av socialförvaltningen och har i flera fall också tät och regelbunden läkarkontakt med medicinsk behandling.

Vi välkomnar dina frågor och synpunkter

Vill du ha mer information om boendet kan du boka in ett möte med socialförvaltningen. Om du vill att vi bestämmer en tid med dig eller om du vill ställa frågor direkt går det bra att kontakta oss genom att skriva ett meddelande nedan.

Frågor och svar

Varför Malmögatan?

Socialförvaltningen var i behov av fler lägenheter för den här målgruppen, då ett av våra tidigare boenden ska rivas. Vi räknar stödboenden som bostäder och de placeras i regel i vanliga bostadsområden, för att målgruppen ska kunna vara delaktiga i samhället så långt det är möjligt. Vi har redan olika former av stödboenden på flera ställen runt om i staden och det fungerar i regel bra. Här ligger boendet (karta).

Vilken är målgruppen?

Stödboendet riktar sig huvudsakligen till personer som har problem med beroende parallellt med en psykisk ohälsa, i vissa fall även kombinerat med fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Målgruppen är kvinnor och män över 20 år som har ett omfattande behov av stöd i boendet, med allt från praktiska saker som att betala räkningar och sköta en lägenhet eller med att bryta sin isolering och hitta en ny gemenskap och sysselsättning.

Målgruppen kommer även att få stöd och motiverande insatser för nykterhet, förbättrad livskvalitet och förmåga att vara goda grannar. Boendet kommer drivas i nära samverkan med Region Skånes beroendevård och vara bemannat dygnet runt, med vaken nattpersonal. Målet är att de boende så småningom ska klara att bo självständigt i en egen lägenhet.

Vad händer nu?

Socialförvaltningen planerar just nu för de klienter som ska flytta in i det nya boendet, det kan vara både klienter från andra stödboenden men även invånare med nya biståndsbeslut. Inflyttning börjar i slutet av oktober.

Vad händer om det blir problem?

Om någon av de boende skulle visa sig störa omgivningen finns det möjlighet att flytta dem till ett annat boende, med tätare stöd.

Skulle det uppstå problem i samband med boendet är du välkommen att kontakta personalen, på telefon 042-10 42 57.

Gemensam utvecklingsgrupp 21 september om föreningarnas erfarenheter av coronakrisen

Efter en annorlunda vår ser prognosen försiktigt positiv ut igen och vi öppnar åter upp Gemensam utvecklingsgrupp för en fysisk träff. Men Fontänhuset kommer samtidigt att erbjuda alla att koppla upp sig på våra möten via Webex Teams.

När: 21 september, klockan 13.30-15.30

Var: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 – Länk till videomöte

Höstens första tema blir att sammanfatta era erfarenheter av våren och sommaren med corona och hur det har påverkat föreningarna och medlemmar/besökare.

Fontänhuset berättar hur de har jobbat med möjligheten till videomöten för sina medlemmar. Vi hoppas att alla vill bidra med sina erfarenheter.

Övriga frågor

 • Information om utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa (MHFA)
 • Hanna Hall är ny kontakt för föreningsbidrag

Kommande möten

Med undantag för julveckan försöker vi hålla tredje måndagen i månaden. Teman är på gång! Skicka gärna in förslag till david.bergstrom@helsingborg.se.

 • 19 oktober – digitala lösningar
 • 16 november
 • 14 december

Vi uppmärksammar den internationella suicidpreventionsdagen på Helsingborg C

Helsingborgs stad kommer uppmärksamma den internationella suicidpreventionsdagen den 10 september. Våra instruktörer i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) kommer att stå på Helsingborg C (Knutpunkten) och prata om suicidprevention och första hjälpen vid psykisk ohälsa.

När? Torsdagen den 10 september, klockan 8.00-17.00
Var? Helsingborg C (Knutpunkten)

Skåneveckan för psykisk hälsa – 8 oktober 2020

Självklart kommer Helsingborgs stad att bidra med ett arrangemang till Skåneveckan för psykisk hälsa, oavsett omständigheter. Den här gången blir det en webbsänd halvdag riktad till ungdomar, bland annat med artisten Maja Francis och en föreläsning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa med Marie Niljung.

När?

Torsdagen den 8 oktober:

 • Webbsändning live från The Tivoli, klockan 09.00-11.00, plus förinspelat material 11.00-12.00.
 • Föreläsning på Röda kvarn, klockan 17.00-18.00

Program webbsändning – Snack om livet

9.00-11.00 – livesändning från The Tivoli

Maja Francis

Programmet är för dig som är ung i Helsingborg och som vill få tips om hur du kan förebygga eller hantera stress, oro och jobbiga perioder i livet.

Medverkar gör bland andra Maja Francis, artist från Ängelholm, med över 15 miljoner spelningar på Spotify för låtar som ”Kids In Love”, ”Last Days of Dancing” och ”Space Invades My Mind” (i duett med Veronica Maggio). Maja är både med i vår intervjusoffa och framför sina låtar på scenen.

Vi kommer också att ta upp existentiell hälsa, musik som förebyggande för psykisk hälsa och spelberoende.

Programledare är Pia-Lotta Bylund.

9.00-9.05 Inledning
9.05-9.25 Snack om livet och existentiell hälsa med ungdomar från Olympiaskolan
9.25-9.30 Maja Francis uppträder

9.30-9.45 Snack om musik med Ulf Johansson från Fritid Helsingborg
9.45-9.50 Maja Francis uppträder

9.50-10.10 Snack om dataspelsberoende med Magnus Olausson från Spelberoendes riksförbund
10.10-10.15 Maja Francis uppträder

10.15-10.40 Snack om livet och musiken med Maja Francis

10.40-11.00 Snack med lokala frivilligorganisationer för ungdomar

Ett fåtal platser kommer att finnas på The Tivoli, främst riktade till gymnasieklasser. Just nu är dessa platser fullbokade.

11.00-12.00 – förinspelade inslag

11.00-11.10 – killfragor.se är en stödchatt för killar 10-20 år. Vilka frågor är vanliga?
11.10-11.20 – Tonårsstress – en film som ungdomar har tagit fram med tips till föräldrar
11.20-12.00 – Tonårsdrömmar – en film om vilka drömmar och visioner unga helsingborgare har

(Alla tider är cirkatider.)

Ingen anmälan. Sändningen kommer att kunna ses via Helsingborgs stads Vimeo-konto.


Marie Niljung, föreläsning

17.00-18.00 på Röda kvarn

Föreläsningen vänder sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa/psykologiska olycksfall (självmord).

Föreläsningen ska ge kunskap, mod och verktyg för att kunna rädda en medmänniska. Varningstecken och sårbarheter, att vara empatiskt påträngande, vad säger jag när någon inte vill leva? En hoppfull föreläsning om ett svårt ämne.

Marie har skrivit boken ”Hellre arg än död”. Läs mer om Marie Niljung.

Anmälan

På grund av covid-19 är antal platser begränsade.

Anmälan till föreläsning med Marie Niljung.

Vad är Skåneveckan?

Skåneveckan för psykisk hälsa startade i oktober 2010. Sedan dess har den växt sig större för varje år. 2020 års vecka pågår 5-11 oktober. Det är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. Skåneveckan samordnas av Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan. Arrangörerna är allt i från privatpersoner och brukarföreningar till kommuner och privata arbetsgivare.

Följ Skåneveckan på Facebook för mer information om andra evenemang.

Emelie Erixon är ny socialdirektör i Helsingborg

Emelie Erixon blir ny socialdirektör i Helsingborg. Emelie har en bred erfarenhet av att arbeta med barn och unga samt som chef i ledande befattning. Hon kommer närmast från arbetet som förvaltningschef för socialförvaltningen i Åre kommun.

– Jag är både glad och ödmjuk inför uppgiften att bli Helsingborgs socialdirektör. Det ska bli inspirerande att ta vid det goda arbete som jag vet att ni gjort hittills på socialförvaltningen och i staden kring allt från Bostad Först till att digitalisera handläggning på förvaltningen. Jag ser fram emot att tillsammans med kollegor och medarbetare ta vidare detta goda arbete, säger Emelie Erixon.
– Det är glädjande att rekryteringsgrupperna var helt eniga i valet av Emelie. Hon har den långa erfarenhet och samtidigt nytänkande som vi behöver på förvaltningen. Vi hälsar henne varmt välkommen till Helsingborgs stad, säger Samuel Lilja (M), ordförande i socialnämnden i Helsingborg.
– Emelie har lyft att hon gärna vill vara med och bidra till att socialförvaltningens spännande utvecklingsresa kan fortsätta med full kraft. Tillsammans med medarbetarna på förvaltningen får hon också en viktig roll i vårt gemensamma arbete att bygga den smarta och hållbara staden, säger Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad.
Emelie Erixon börjar sin tjänst den 15 oktober. Hon efterträder Dinah Åbinger som då går i pension.

Socialförvaltningen söker extra timvikarier till boenden

För att stärka upp bemanningen på socialförvaltningens boenden i händelse av en förhöjd sjukfrånvaro hos den ordinarie personalen erbjuder vi nu en snabbintroduktion för timvikarier. Introduktionen är på en dag och innehåller vård- och omsorgsrutiner (inklusive smittskydd) och kunskap om målgrupper med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Vi söker dig som har ett intresse för människor, stöd och omvårdnad och sociala frågor. Tidigare erfarenhet av omsorgsarbete är välkommet, men inget krav.

Socialförvaltningen driver en rad olika boenden, såväl boenden med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (sol-boenden) som stödboenden för missbrukare och personer med samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa).

Vi planerar att genomföra det första i slutet av sommaren. Skulle det bli för få intresseanmälningar kan vi komma att skjuta på det till ett senare tillfälle.

Efter introduktionen får du möjlighet att anmäla intresse för att hoppa in i en eller flera boendeformer som timvikarie. Introduktionen ger ingen garanterad arbetstid, utan det är efter behov i verksamheten. Du får dock betalt för själva introduktionsdagen.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket gör att du som är över 70 år och/eller tillhör en annan riskgrupp inte bör arbeta inom vård och omsorg just nu.

Du anmäler ditt intresse nedan.