Om öppnasoc

Det övergripande syftet med öppnasoc.se är att invånare ska få ut det bästa möjliga av sociala tjänster genom att få tillgång till kunskap om hur socialförvaltningen arbetar och möjlighet att granska organisationen.

Behöver du stöd?

Öppnasoc är en sida för utvecklingsarbete och fördjupad information om hur socialförvaltningen i Helsingborg arbetar. Om du söker stöd är det i första hand helsingborg.se som är vägen in.

Kontakta socialförvaltningens mottagning eller socialjour.

Det här kan Öppnasoc bidra med

 • Fokus på viktigaste utmaningarna för sociala tjänster, nu och i framtiden
 • Öka transparensen därmed skapa bättre förutsättningar för invånar- och medarbetardelaktighet, samt uppföljning och förbättring
 • Förmedla nyheter om socialt arbete och utveckling av sociala tjänster i och omkring Helsingborg
 • Vara en plattform för synpunkter och bidra till diskussionsunderlag, genom att våra invånarreportrar får ge sin bild av vårt arbete
 • Öka kunskapen om och intresset för socialt arbete i allmänhet och socialförvaltningen i Helsingborg i synnerhet
 • Skapa förståelse för socialtjänstens uppdrag och villkor
 • Skapa en kontaktyta för externa aktörer och samarbetspartners (till exempel andra kommuner, Region Skåne, högskolor och universitet och framtida medarbetare).

Målgrupper

 • invånare
 • nuvarande och framtida medarbetare
 • uppdragsgivare (politiker)
 • studenter
 • övriga invånare
 • nuvarande och framtida samarbetspartners
 • andra socialförvaltningar/kommuner och myndigheter.

Vem håller i öppnasoc.se?

Webbplatsen är en av socialförvaltningens kommunikationskanaler och för utveckling och uppdatering ansvarar i första hand kommunikatörerna och utvecklarna på socialförvaltningen. Vi ser dock gärna att fler är med att bidrar med innehåll som är intressant för utveckling av socialt arbete i Helsingborg.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet och föreningssamverkan
Telefon: 042-10 42 62
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Kommentera gärna

Alla nyheter kan kommenteras. Vi förhandsgranskar alla kommentarer, och därför publiceras de med viss fördröjning. Har du en fråga försöker vi besvara den så fort som möjligt, helst inom en arbetsdag.