Organisation

Här hittar du information om hur socialförvaltningen är organiserad, vilka metoder vi använder och hur vi styrs av lagar och politiker. Du kan även hitta avtal, rapporter och andra dokument som berör våra verksamheter.

Behöver du stöd?

Öppnasoc är en sida för utvecklingsarbete och fördjupad information om hur socialförvaltningen i Helsingborg arbetar. Om du söker stöd hos socialförvaltningen är det i första hand helsingborg.se som är vägen in.

Kontakta socialförvaltningens mottagning eller socialjour.