Utveckling

Utvecklingsarbetet på socialförvaltningen i Helsingborg fokuserar på delaktighet, att fånga upp medarbetares och brukares unika erfarenheter för att skapa bättre tjänster för dem som vänder sig till oss.

I olika utvecklingsgrupper och arbetsgrupper möts brukare, representanter från frivilligorganisationer och medarbetare. Den här fliken fungerar som en öppen samlingsplats för de olika grupperna, för att du ska få ta del av det som pågår i utvecklingsarbetet och få en inblick i socialförvaltningens arbete.

Utvecklingsträdet: Idéer sugs upp från Innovationsgruppen, bearbetas i Gemensam utvecklingsgrupp och bär frukt i olika projekt och arbetsgrupper där brukare så långt som möjligt får möjlighet att själva förverkliga sina förslag. Förvaltningsledningarna gör det möjligt att växa och genom kommunikation via öppnasoc får du överblick över allt som händer.

  • Robert Isberg

    Övre stycket sista raden/ Använd ett enklare ord än ”mervärde”.
    Nedre stycket första raden/ Enklare förklaring av ”innovation”.

  • Robert Isberg

    Första stycket/ använd lättare ord än mervärde.
    Andra stycket/ lättare ord än innovation.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *