Utveckling

Utvecklingsarbetet på socialförvaltningen i Helsingborg fokuserar på delaktighet, att fånga upp medarbetares och brukares unika erfarenheter för att skapa bättre tjänster för dem som vänder sig till oss.

I olika utvecklingsgrupper och arbetsgrupper möts brukare, representanter från frivilligorganisationer och medarbetare. Den här fliken fungerar som en öppen samlingsplats för de olika grupperna, för att du ska få ta del av det som pågår i utvecklingsarbetet och få en inblick i socialförvaltningens arbete.

Utvecklingsträdet: Idéer sugs upp från invånare och brukare, i vissa fall genom en innovationsgrupp, Gemensam utvecklingsgrupp är bron mellan organisationer och förvaltningar och allt bär frukt i olika projekt och arbetsgrupper där brukare så långt som möjligt får möjlighet att själva förverkliga sina förslag.

Avbryt

Lämna en kommentar