Gemensam utvecklingsgrupp

Gemensam utvecklingsgrupp är en samlingspunkt för oss som vill utveckla socialt arbete i Helsingborg tillsammans. Här tar vi upp olika teman av gemensamt intresse och rapporterar från våra projekt och arbetsgrupper.

Varför?

Gruppen var från start mittpunkten i socialförvaltningens satsning på att öka delaktighet och inflytande för brukare i utvecklingen av verksamheten. Här tar vi tagit upp nya förslag, som bland annat kan ha kommit från Innovationsgruppen, för att undersöka vad som går att göra och vilka som är intresserade av att samverka i olika projekt och arbetsgrupper.

I takt med att projekten och nätverken har växt har den här gruppen fått en annan roll, där vi träffas för att nätverka även med dem som inte är direkt involverade i våra olika projekt och tar upp aktuella frågor av gemensamt intresse.

Vilka deltar?

I den gemensamma utvecklingsgruppen möts medarbetare från socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och andra intresserade förvaltningar och myndigheter tillsammans med medlemmar/representanter från brukarorganisationer och andra personer med brukarerfarenhet.

Gruppen är öppen för alla som vill delta i ett konstruktivt samtal och du behöver inte föranmäla dig eller binda upp dig. Du är välkommen att komma och lyssna om du är nyfiken!

Var?

Gemensam utvecklingsgrupp brukar träffas i Fontänhuset Helsingborgs lokaler på Norra Strandgatan 8.

Från och med 20 april 2020 och tills vidare testar vi att ha våra möten som webbsändningar, för att minska spridningen av coronavirus. Gå med i vår grupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg och håll utkik!

När?

Vi träffas en gång i månaden, måndagar, klockan 13:30-15:30. Så här ser schemat ut under våren 2021:

  • 15 februari: Socialnämndens mål för 2022 (Samuel Lilja (M), socialnämndens ordförande och Julia Persson (M), vice ordförande) + Skåneveckan för psykisk hälsa 2021
  • 15 mars: Nära vård och patientlagen (Lotta Green Dahlberg, processledare för vårdsamverkan och Åse Lindberg, patientkommunikationsansvarig) + anhörigstöd (Shirin Nilsson, anhörigsamordnare på vård- och omsorgsförvaltningen)
  • 19 april: Våld i nära relation (Susanne Johansson, familjevåldsenheten) + Helsingborgs kvinnojour
  • 17 maj: Suicidprevention (Linnéa Hasslin, samordnare för suicidprevention) + Suicide Zero
  • 21 juni: Tema ej klart

Vad händer med förslagen?

De konkreta förslagen som kommer fram förs vidare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen för att undersöka om de kan leda till förändringar.

Ambitionen är att idéer ska tillvaratas på bästa sätt och att vi kontinuerligt ska återkoppla vad som händer med olika förslag. En del större förslag leder till att vi bildar arbetsgrupper, till exempel för digitalt utanförskap och mentorskap.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör socialförvaltningen
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *