Gemensam utvecklingsgrupp

Gemensam utvecklingsgrupp är en samlingspunkt för oss som vill utveckla socialt arbete i Helsingborg tillsammans. Här tar vi upp olika teman av gemensamt intresse och rapporterar från våra projekt och arbetsgrupper.

Varför?

Gruppen är mittpunkten i socialförvaltningens satsning på att öka delaktighet och inflytande för invånare i utvecklingen av verksamheten. Här tar vi upp aktuella teman och nya förslag för att undersöka vad som går att göra och vilka som är intresserade av att samverka i olika projekt och arbetsgrupper.

Vilka deltar?

I den gemensamma utvecklingsgruppen möts medarbetare från socialförvaltningen och andra intresserade förvaltningar och myndigheter tillsammans med medlemmar/representanter från brukarorganisationer och andra personer med brukarerfarenhet.

Gruppen är öppen för alla som vill delta i ett konstruktivt samtal och du behöver inte föranmäla dig eller binda upp dig. Du är välkommen att komma och lyssna om du är nyfiken!

Gå med i vår Facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg och håll utkik!

Var?

Gemensam utvecklingsgrupp brukar träffas i Fontänhuset Helsingborgs lokaler på Norra Strandgatan 8.

Det finns också möjlighet att delta digitalt (så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf).

Kommande möten hösten 2023

Under hösten fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tider. Vi återkommer med teman och övrigt innehåll så snart det är klart.

  • 18 september – om återhämtningscafé (Marie Gassne, Region Skåne), återhämtningsguiden (Linda Nordström, NSPH) och självhjälpshus (Maja och Helene, Omtanken)
  • 16 oktober – om resultatet av formeringsresan för sociala tjänster (Amanda Ricketts och Hampus Edström)
  • 20 november – om samverkan med civilsamhället (Jessica Granquist)
  • 18 december – om ett stadsövergripande våldsförebyggande arbete (Lisa Norén, koordinator våldsförebyggande arbete, socialförvaltningen och Emma Johansson, samhällsstrateg social hållbarhet, stadsledningsförvaltningen)

Skicka gärna in förslag på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Vad händer med förslagen?

De konkreta förslagen som kommer fram i gruppen förs vidare i socialförvaltningen och övriga berörda förvaltningar i staden för att undersöka om de kan leda till förändringar.

Ambitionen är att idéer ska tillvaratas på bästa sätt och att vi kontinuerligt ska återkoppla vad som händer med olika förslag. En del större förslag leder till att vi bildar arbetsgrupper, till exempel för digitalt utanförskap och mentorskap.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör socialförvaltningen
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Avbryt

Lämna en kommentar