Klarspråk

Klarspråk innebär att vi ska skriva vårdat, enkelt och begripligt – för att våra invånare ska förstå vad vi menar.

Klarspråk med brukarperspektiv

Socialförvaltningen jobbar med klarspråk ur ett brukarperspektiv. Vi finns till för våra brukare och det är dem vi ska skriva för. Vi kan som tjänstemän jobba med vårt språk och våra texter utifrån generella råd och regler och komma ganska långt med det. Ändå kan vi bara anta hur texterna uppfattas och tolkas av dem som ska läsa och förstå dem.

Socialförvaltningens klarspråksgrupp består av personer med brukarerfarenhet som granskar våra texter. Det kan handla om utredningar, mallar och beslut som ska skickas till den enskilde eller texter på webben, i brev och i broschyrer som ska nå ut till många. Du kan läsa mer om klarspråksgruppen här.

Medarbetare kan skicka in texter

Som medarbetare på socialförvaltningen kan du få dina texter granskade av klarspråksgruppen. Om det finns önskemål kan vi också samlas och diskutera teman, till exempel upplägg för informationsmaterial eller ord, begrepp och formuleringar.

Om du har texter, idéer, frågor, förslag eller önskemål av olika slag kan du skicka det till socialförvaltningens kommunikatör David Bergström.

Klarspråksutbildningen

Helsingborgs stad har sedan 2014 gjort en storsatsning på klarspråksutbildningar för alla anställda, via endagsseminarier och webbkurser.

Totalt har över 400 av socialförvaltningens medarbetare gått seminarieutbildningen, vilket är flest av alla förvaltningar i staden.

Staden brukar erbjuda nya heldagsseminarier varje vår och höst. Om du som nyanställd vill gå klarspråksutbildningen ska du prata med din närmaste chef och sedan kontakta klarsprak@helsingborg.se.

I utvärderingarna efter utbildningen har det funnits en rad önskemål om att jobba vidare med frågan på förvaltningen och följa upp utbildningen medan kunskapen är någorlunda färsk. Kontakta gärna socialförvaltningens kommunikatör David Bergström med förslag på vad du skulle vilja göra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *