Klarspråk

Klarspråk innebär att vi ska skriva vårdat, enkelt och begripligt – för att våra invånare ska förstå vad vi menar.

Klarspråk med brukarperspektiv

Socialförvaltningen jobbar med klarspråk ur ett brukarperspektiv. Vi skriver för dem som behöver våra tjänster. Det innebär dels att vi jobbar med vårt språk och våra texter utifrån generella råd och regler, men också att vi stämmer av hur texterna faktiskt uppfattas och tolkas av dem som ska läsa och förstå dem.

Socialförvaltningens klarspråksgrupp består av personer med brukarerfarenhet som granskar våra texter. Det kan handla om utredningar, mallar och beslut som ska skickas till den enskilde eller texter på webben, i brev och i broschyrer som ska nå ut till många. Du kan läsa mer om klarspråksgruppen här.

Klarspråksutbildningen

Helsingborgs stad har sedan 2014 gjort en storsatsning på klarspråksutbildningar för alla anställda, via endagsseminarier och webbkurser.

Totalt har över 400 av socialförvaltningens medarbetare gått seminarieutbildningen, vilket är flest av alla förvaltningar i staden.

Staden brukar erbjuda nya heldagsseminarier varje vår och höst. Om du som nyanställd vill gå klarspråksutbildningen ska du prata med din närmaste chef och sedan kontakta klarsprak@helsingborg.se.

I utvärderingarna efter utbildningen har det funnits en rad önskemål om att jobba vidare med frågan på förvaltningen och följa upp utbildningen medan kunskapen är någorlunda färsk. Kontakta gärna socialförvaltningens kommunikatör för brukardelaktighet david.bergstrom@helsingborg.se med förslag på vad du skulle vilja göra.

Klarspråkshäftet

Som nyanställd på socialförvaltningen får du Helsingborgs stads klarspråkshäfte under din introduktion. Där hittar du generella skrivregler men även tips och råd om hur du kan använda ett enklare språk. Vill du beställa häften kan du kontakta david.bergstrom@helsingborg.se.

Avbryt

Lämna en kommentar