Klarspråksgruppen (vilande)

Klarspråksgruppen är invånare som granskar texter från socialförvaltningen som vänder sig till allmänheten eller enskilda invånare: till exempel på stadens webbplatser, i brev, i utredningar, i mallar för beslut eller i broschyrer.

Klarspråksgruppen är vilande sedan 2023, då det varit svårt att rekrytera nya paneldeltagare och skala upp arbetssättet i staden.

Varför?

Klarspråk innebär att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Syftet är att du som invånare ska förstå vad vi kan erbjuda för stöd och vad du själv ska göra.

Du kan läsa mer om socialförvaltningens och Helsingborgs stads arbete med klarspråk här.

Vilka deltar?

Klarspråksgruppen består av personer med egen erfarenhet av socialtjänsten. Vi ser gärna att alla målgrupper är representerade: missbruk/beroende, psykisk ohälsa, ungdomar (även ensamkommande) och föräldrar. Du behöver inte ha några särskilda språkkunskaper, mer än att kunna förstå och göra dig förstådd på svenska.

Hur?

Du arbetar enskilt hemifrån (vilket kräver att du har tillgång till dator och internet), men har möjlighet att diskutera och samverka om dina uppdrag med hela gruppen via nätet. Uppdraget utformas tillsammans med dig och med hänsyn till dina individuella förutsättningar och önskemål. Du får uppdragen via e-post och väljer själv vilka uppdrag du vill göra. Du får timarvode för dina uppdrag.

Är du intresserad av att vara med i klarspråksgruppen får gärna skicka en intresseanmälan till: david.bergstrom@helsingborg.se och berätta lite om dig själv.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för invånardelaktighet
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Medarbetare kan skicka in texter

Som medarbetare på socialförvaltningen kan du få dina texter granskade av klarspråksgruppen. Om det finns önskemål kan vi också samlas och diskutera teman, till exempel upplägg för informationsmaterial eller ord, begrepp och formuleringar.

Om du har texter, frågor eller önskemål av olika slag kan du skicka det till socialförvaltningens kommunikatör för invånardelaktighet, e-post: david.bergstrom@helsingborg.se.

Sammanställningar av gruppens uppdrag

Här kan du se några exempel på vilka synpunkter klarspråksgruppen har haft på sina uppdrag och hur slutresultaten ser ut.

Klarspråksgruppen 2015

Första året jobbade klarspråksgruppen i workshop-form på möten.

Minnesanteckningar