Klarspråksgruppen

Klarspråksgruppen granskar texter från socialförvaltningen som vänder sig till allmänheten eller enskilda invånare: till exempel på stadens webbplatser, i brev, i utredningar, i mallar för beslut eller i broschyrer.

Varför?

Klarspråk innebär att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Syftet är att du som invånare ska förstå vad vi kan erbjuda för stöd och vad du själv ska göra.

Du kan läsa mer om socialförvaltningens och Helsingborgs stads arbete med klarspråk här.

Vilka deltar?

Klarspråksgruppen består av personer med egen erfarenhet av socialtjänsten (socialförvaltningen och/eller arbetsmarknadsförvaltningen). Det krävs inga särskilda språkkunskaper, mer än att kunna förstå och göra sig förstådd på svenska.

Deltagarna arbetar enskilt hemifrån (vilket kräver tillgång till dator och internet), men har möjlighet att diskutera och samverka om sina uppdrag via nätet. Uppdraget utformas tillsammans med deltagarna och med hänsyn till deras individuella förutsättningar och önskemål. De får timarvode för sina uppdrag.

Är du intresserad av att vara med i klarspråksgruppen får gärna skicka en intresseanmälan till: david.bergstrom@helsingborg.se och berätta lite om dig själv.

Var?

Klarspråksgruppen arbetar mest hemifrån, men träffas någon gång per termin i socialförvaltningens lokaler på Bredgatan.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör socialförvaltningen
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Medarbetare kan skicka in texter

Som medarbetare på socialförvaltningen kan du få dina texter granskade av klarspråksgruppen. Om det finns önskemål kan vi också samlas och diskutera teman, till exempel upplägg för informationsmaterial eller ord, begrepp och formuleringar.

Om du har texter, frågor eller önskemål av olika slag kan du skicka det till socialförvaltningens kommunikatör för brukardelaktighet, e-post: david.bergstrom@helsingborg.se.

Sammanställningar av gruppens uppdrag

Här kan du se några exempel på vilka synpunkter klarspråksgruppen har haft på sina uppdrag och hur slutresultaten ser ut.

Klarspråksgruppen 2015

Första året jobbade klarspråksgruppen i workshop-form på möten.

Minnesanteckningar