Innovationsgrupp (vilande)

Innovationsgruppen är ett öppet möte som ska fånga in idéer och synpunkter om socialförvaltningens tjänster. Innovationsgruppen är för tillfället vilande då vi har valt att arbeta med delaktighet i enskilda projekt och arbetsgrupper – där många har sitt ursprung i idéer från innovationsgruppen.

Varför?

Innovationsgruppen samlar upp idéer på hur vi kan förbättra socialtjänsten i Helsingborg. Idéerna för vi sedan vidare till Gemensam utvecklingsgrupp eller direkt till socialförvaltningen eller arbetsmarknadsförvaltningen.

Vilka deltar?

Mötet är öppet och vänder sig till personer med erfarenhet av socialtjänsten. Du behöver inte anmäla dig i förväg eller binda upp dig. Du är alltid välkommen att sitta med och lyssna om du är nyfiken!

När?

För närvarande är inga möten inplanerade.

Kontakt

Bo Pettersson, kamratföreningen G7
e-post: bo.pettersson@helsingborg.se

Du kan följa Innovationsgruppen via Facebook.

Avbryt

Lämna en kommentar