Samskapande

Samskapande innebär att invånare och medarbetare utvecklar organisationen och dess tjänster tillsammans.

De flesta av våra utvecklingsprojekt bygger på invånardelaktighet, men i några fall är just själva integrationen och samverkan mellan invånare och medarbetare i sig en metod för att nå resultat.