Rekrytering

Varför?

När socialförvaltningen ska anställa en socialsekreterare eller annan personal som har kontakt med brukare är det förstås av största vikt att välja personer som har bästa möjliga förmåga att skapa och etablera en väl fungerade relation till brukaren. Det är svårt för tjänstemän som saknar egen brukarerfarenhet att sätta sig in i brukarperspektivet och att värdera denna förmåga. Därför planerar vi ett försök i mindre skala där brukare deltar i rekryteringsprocessen.

Vilka deltar?

Personer med egen mångårig erfarenhet av socialtjänsten kan söka till arbetsgruppen för rekrytering. Där tilldelas du sedan rekryteringsuppdrag som är relevanta utifrån din egen erfarenhet.

Kontakt

Leif Redestig, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 55 32
e-post: leif.redestig@helsingborg.se