Rekrytering

Brukarmedverkan vid rekrytering ska ge en personal som vill jobba med fokus på brukarens mål och behov.

Varför?

Vi på socialförvaltningen satsar på att utveckla våra tjänster genom så kallad tjänstelogik eller tjänstedesign. Det vill säga hur vi kan anpassa våra tjänster efter användarnas behov och önskemål, genom brukardelaktighet. Det ställer nya krav på våra medarbetare. De bör vara öppna för att testa nya vägar och förväntas jobba utifrån brukarens mål, behov och förmåga på ett sätt som ibland skiljer sig från traditionellt socialt arbete.

Därför är det viktigt att brukardelaktighet finns i alla led i vårt arbete, även i rekrytering av nya medarbetare. Det är svårt för chefer och tjänstemän som saknar egen brukarerfarenhet att helt sätta sig in i brukarperspektivet när vi ska anställa personal. Därför testar vi nu en modell där brukare deltar i rekryteringsprocessen.

Vilka deltar?

Personer med egen mångårig erfarenhet av socialtjänsten kan söka till rekryteringsgruppen. Det är bra om du också har erfarenhet från något av våra övriga projekt med brukardelaktighet. Där tilldelas du sedan rekryteringsuppdrag som är relevanta utifrån din egen erfarenhet. Projektet styrs av en projektledningsgrupp, med representanter från HR (personalavdelning), rekryterande chefer, utvecklare, brukare och forskare.

Kontakt

Maria Malcus, tjänstedesigner socialförvaltningen
telefon: 042-10 29 58
e-post: maria.malcus@helsingborg.se

Media

Rekryterad med brukarmedverkan (artikel).

Här kan du se en film där Nicklas Nilsson och Ivan Kuzhicov pratar om brukarmedverkan vid rekrytering:

Minnesanteckningar

Rapport