Rekrytering med brukardelaktighet

Brukarmedverkan vid rekrytering ska ge en personal som vill jobba med fokus på brukarens mål och behov.

Varför?

Vi på socialförvaltningen satsar på att utveckla våra tjänster genom så kallad tjänstelogik eller tjänstedesign. Det vill säga hur vi kan anpassa våra tjänster efter användarnas behov och önskemål, genom brukardelaktighet. Det ställer nya krav på våra medarbetare. De bör vara öppna för att testa nya vägar och förväntas jobba utifrån brukarens mål, behov och förmåga på ett sätt som ibland skiljer sig från traditionellt socialt arbete.

Därför är det viktigt att brukardelaktighet finns i alla led i vårt arbete, även i rekrytering av nya medarbetare. Det är svårt för chefer och tjänstepersoner som saknar egen brukarerfarenhet att helt sätta sig in i brukarperspektivet när vi ska anställa personal. Därför testar vi nu en modell där brukare deltar i rekryteringsprocessen.

Vilka deltar?

Personer med egen mångårig erfarenhet av socialtjänsten kan söka till rekryteringsgruppen. Det är bra om du också har erfarenhet från något av våra övriga projekt med brukardelaktighet. Där tilldelas du sedan rekryteringsuppdrag som är relevanta utifrån din egen erfarenhet.

Hur?

För att göra det extra momentet att inkludera brukare så enkelt som möjligt för rekryterande chefer bygger vi upp en brukarbank med personer med erfarenhet av olika delar av förvaltningen, som får introduktion i rekryteringsprocessen och hur de förväntas bidra. Dessa kan sedan matchas in i lämpliga uppdrag. Stöd finns också att få från HR (personalavdelning) och i en guide på intranätet.

Projektet följs av forskare på Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstad universitet.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för invånardelaktighet
Telefon: 042-10 42 62
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Susanna Avedal, HR-konsult
Telefon: 042-10 22 22
E-post: susanna.avedal@helsingborg.se

Media

Rekryterad med brukarmedverkan (artikel).

Här kan du se en film där Nicklas Nilsson och Ivan Kuzhicov pratar om brukarmedverkan vid rekrytering:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Minnesanteckningar

Forskning