Ökad tillgänglighet (vilande)

Tillgänglighetsarbetet ska underlätta för den som söker stöd under väntetiden till en utredning.

Varför?

Arbetsgruppen för ökad tillgänglighet (“tillgänglighetsgruppen”) ska titta på hur socialförvaltningen och brukarorganisationerna tillsammans kan underlätta för den enskilde under väntetiden mellan första kontakten med socialförvaltningen till mötet med en ansvarig handläggare på utredningsenheten.

Gruppen är vilande

Gruppen har för närvarande inga möten inbokade, men vi jobbar vidare med de förslag som ligger sedan tidigare. En del av detta arbete ligger numera under projekten för digitalisering, som jobbar med tillgänglighet på webben.

Här kan du läsa minnesanteckningar från våra tidigare möten:

2 september 2015 (pdf)

27 maj 2015 (pdf)

5 maj 2015 (pdf)

15 april 2015 (pdf)

23 mars 2015 (pdf)

5 mars 2015 (pdf)