Ökad tillgänglighet

Tillgänglighetsgruppens syfte var att underlätta för den som söker stöd, under väntetiden till en utredning. Gruppen är inte aktiv för närvarande men flera förslag har övergått i andra projekt.

Varför?

Arbetsgruppen för ökad tillgänglighet (”tillgänglighetsgruppen”) ska titta på hur socialförvaltningen och brukarorganisationerna tillsammans kan underlätta för den enskilde under väntetiden mellan första kontakten med socialförvaltningen till mötet med en ansvarig handläggare på utredningsenheten.

Gruppen är vilande

Gruppen är för närvarande inte aktiv, men vi jobbar vidare med de förslag som ligger sedan tidigare. En del av detta arbete ligger numera under projekten för digitalisering, som jobbar med tillgänglighet på webben och i arbetet med samskapade sociala tjänster.

Här kan du läsa minnesanteckningar från våra tidigare möten:

2 september 2015 (pdf)

27 maj 2015 (pdf)

5 maj 2015 (pdf)

15 april 2015 (pdf)

23 mars 2015 (pdf)

5 mars 2015 (pdf)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *