Ökad tillgänglighet (uppgått i andra projekt)

Tillgänglighetsgruppens syfte var att underlätta för den som söker stöd, under väntetiden till en utredning.

Status

Gruppen är inte aktiv men flera förslag har övergått i andra projekt. En del av detta ligger numera under projekten för digitalisering, som jobbar med tillgänglighet på webben och i arbetet med samskapade sociala tjänster.

Varför?

Arbetsgruppen för ökad tillgänglighet (”tillgänglighetsgruppen”) ska titta på hur socialförvaltningen och brukarorganisationerna tillsammans kan underlätta för den enskilde under väntetiden mellan första kontakten med socialförvaltningen till mötet med en ansvarig handläggare på utredningsenheten.

Minnesanteckningar

2 september 2015 (pdf)

27 maj 2015 (pdf)

5 maj 2015 (pdf)

15 april 2015 (pdf)

23 mars 2015 (pdf)

5 mars 2015 (pdf)

Avbryt

Lämna en kommentar