Brukarenkät

Här hittar du resultaten från socialförvaltningens tidigare brukarenkäter.