Dokumentation och rutiner

Kan vi förändra våra rutiner för utredning och dokumentation så att socialsekreterare får mer tid med sina klienter?

Varför?

Socialsekreterare upplever att de har många administrativa arbetsuppgifter som tar tid från klientarbetet.

Hur?

Med innovationsgrupper som modell har socialförvaltningens utvecklare samlat in medarbetarnas idéer för att ta reda på vad som är möjligt att genomföra inom förvaltningen såväl som på ett nationellt plan.

Vilka deltar?

Ett team med socialsekreterare från utredning och uppföljning på Barn, unga och familj. Bland annat har socialsekreterare fått föra dagbok, för att notera störande moment i arbetsvardagen.

Resultat

Vi har hittat en rad förbättringsåtgärder, som kan delas in i tre huvudgrupper:

  • De som beror på funktioner i våra datasystem.
  • De som beror på interna rutiner (skrivna och oskrivna) och processer.
  • De som berör juridiska skyldigheter och möjligheter kring våra utredningar.

Vi jobbar nu vidare med att genomföra de föreslagna förändringarna på olika nivåer.

Kontakt

Anne Eskilsson, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 64 22
e-post: anne.eskilsson@helsingborg.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *