Personlig representant (vilande)

En personlig representant med egen erfarenhet av socialtjänsten ska kunna förbereda klienten inför och följa med vid möten hos socialförvaltningen.

Status

Förslaget är ännu inte genomfört (se nedan för händelseförlopp).

Varför?

Från socialtjänstens sida skulle en personlig representant bidra till att jämna ut maktbalansen mellan den som söker stöd och myndigheten och hjälpa till att förstå arbetsgången och att läsa och förstå beslut.

Det är viktigt att tydliggöra att representanten är med som ett stöd och bara kan föra talan om den sökande vill det. Om klienten vill kan personen hjälpa till att lyfta frågor och funderingar som han eller hon har eller känner sig osäker på.

Hur?

Projektet är ännu inte testat i praktiken. En fråga som måste avgöras är om den personliga representanten endast ska hantera ärenden i kontakt med socialförvaltningen, eller även kunna hjälpa till i kontakt med andra myndigheter och med andra ärenden.

Vilka deltar?

För tillfället är detta endast en idé som väckts av innovationsgruppen. Men om det genomförs kommer en personlig representant bli vem som helst som med egen mångårig erfarenhet av socialtjänsten och andra liknande myndigheter. Den personliga representanten kommer få ett arvode för sina uppdrag eller delta i sysselsättningsåtgärder via arbetsmarknadsförvaltningen.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Detta har hänt

 • 2015 – 19 januari: Idén nämns på Gemensam utvecklingsgrupp
 • 2017 – 16 januari: Innovationsgruppen på Ria vill starta projektet Personlig representant. En praktikant har börjat på föreningen G7 med den uppgiften.
 • 2017 – 13 februari: Anki Sörensen har startat praktik som personlig representant på G7.
  • Personlig representant borde finnas för alla frågor och informationen bör finnas på Kontaktcenter. Kan vi ge Kontaktcenter ett formellt uppdrag att informera om vilka brukarföreningar som finns och vad de kan hjälpa till med?
  • Ivan Kuzhicov får ofta kontakt med medlemmar i Vorta Drom som fått brev från en myndighet och inte vet hur de ska göra.
  • Hur skiljer det sig från personligt ombud? Personligt ombud jobbar med specifika individer som har konstaterade diagnoser.
 • 2017 – 13 mars: Diskussion om vilken introduktion personliga representanter bör få, för att höja deras kunskap om organisation och processer.
 • 2017 – 4 september: Anki Sörensen och Håkan Hallgren är tänkta att bli de första personliga representanterna som arvoderas av socialförvaltningen.
 • 2017 – 14 september: Vi håller ett möte mellan socialförvaltningens utvecklare och de tilltänkta personliga representanterna på Bredgatan. Det blir tydligt att de personliga representanterna vill ge stöd till invånare i alla kontakter med myndigheter och även fungera som allmänt stöd i samhället för dem. Socialförvaltningen kan tänka sig att betala arvode för de uppdrag de personliga representanterna gör inför och i möten med socialförvaltningen, men i andra sammanhang kan det bli en knepig gränsdragning mellan att jobba för socialförvaltningen och driva brukarens intressen. Vem ger uppdraget och vilket mandat har du? Det är också en resursfråga, där det måste vara tydligt vilka uppdrag som kan ge arvode och inte.

I diskussionen blir det tydligt att det är många frågor som måste lösas först, innan vi kan testa idén. Projektet skjuts på framtiden och ingen part har sedan dess tagit upp tråden igen. Ett liknande stöd har dock utvecklats genom föreningen Puff (Placerade ungas föräldraförening), där personer med egen erfarenhet ger stöd till föräldrar med placerade barn.