Personlig representant

En personlig representant med egen erfarenhet av socialtjänsten ska kunna förbereda klienten inför och följa med vid möten hos socialförvaltningen. Förslaget är ännu inte genomfört.

Varför?

Från socialtjänstens sida skulle en personlig representant bidra till att jämna ut maktbalansen mellan den som söker stöd och myndigheten och hjälpa till att förstå arbetsgången och att läsa och förstå beslut.

Det är viktigt att tydliggöra att representanten är med som ett stöd och bara kan föra talan om den sökande vill det. Om klienten vill kan personen hjälpa till att lyfta frågor och funderingar som han eller hon har eller känner sig osäker på.

Hur?

Projektet är ännu inte testat i praktiken. En fråga som måste avgöras är om den personliga representanten endast ska hantera ärenden i kontakt med socialförvaltningen, eller även kunna hjälpa till i kontakt med andra myndigheter och med andra ärenden.

Vilka deltar?

För tillfället är detta endast en idé som väckts av innovationsgruppen. Men om det genomförs kommer en personlig representant bli vem som helst som med egen mångårig erfarenhet av socialtjänsten och andra liknande myndigheter. Den personliga representanten kommer få ett arvode för sina uppdrag eller deltar i sysselsättningsåtgärder via arbetsmarknadsförvaltningen.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se