Personlig representant

En personlig representant med egen erfarenhet av socialtjänsten ska kunna förbereda klienten inför och följa med vid möten hos socialförvaltningen.

Varför?

Från socialtjänstens sida skulle en personlig representant bidra till att jämna ut maktbalansen mellan den som söker stöd och myndigheten och hjälpa till att förstå arbetsgången och att läsa och förstå beslut.

Det är viktigt att tydliggöra att representanten är med som ett stöd och bara kan föra talan om den sökande vill det. Om klienten vill kan personen hjälpa till att lyfta frågor och funderingar som han eller hon har eller känner sig osäker på.

Hur?

Projektet är ännu inte testat i praktiken.

Vilka deltar?

Personlig representant kan du bli om du har egen mångårig erfarenhet av socialtjänsten och andra liknande myndigheter. Den personliga representanten får arvode för sina uppdrag eller deltar i sysselsättningsåtgärder via arbetsmarknadsförvaltningen.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se