Personlig representant

Varför?

En personlig representant med egen erfarenhet av socialtjänsten ska kunna förbereda klienten inför och följa med vid möten hos exempelvis myndigheter och förvaltningar. Om klienten vill kan personen hjälpa till att lyfta frågor och funderingar som han eller hon har.

Från socialtjänstens sida skulle en personlig representant bidra till att jämna ut maktbalansen mellan den som söker stöd och myndigheten, hjälpa till att förstå arbetsgången och hjälpa till att läsa och förstå beslut.

Det är viktigt att tydliggöra att representanten bara är med som ett stöd och kan bara föra den sökandens talan om den vill det.

Vilka deltar?

Personlig representant kan du bli om du har egen mångårig erfarenhet av kontakter med och stöd av socialtjänsten och andra relevanta myndigheter. Den personliga representanten får arvode för sina uppdrag eller deltar i sysselsättningsåtgärder via arbetsmarknadsförvaltningen.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se