Invånarreporter

Invånarreporter är ett projekt där personer med egen erfarenhet av sociala tjänster får skriva om socialt arbete ur sitt perspektiv här på öppnasoc.se.

Varför?

Socialförvaltningen behöver förbättra sin kommunikation, såväl internt som med invånare och brukarorganisationer och i synnerhet kommunikationen om de projekt som vi driver med brukardelaktighet.

Vidare behöver vi en funktion som kan granska verksamheten, en ”critical friend”, som ett stöd i kvalitetsarbetet och i arbetet med brukardelaktighet. Genom att föra fram invånarnas perspektiv och låta verksamheten svara på era frågor kan vi lyfta frågor som är viktiga för invånarnas tillit såväl som för verksamhetens kvalitet.

Hur?

Som invånarreporter kommer du att få möjlighet att lyfta fram frågor som du själv, eller personer i ditt nätverk, vill ta upp eller fråga verksamheterna om.

Du kommer att få erbjudanden om uppdrag från verksamheterna att göra intervjuer, delta på möten, konferenser, föreläsningar och andra händelser och skildra dem från ditt perspektiv. Du kommer även att få rapportera från olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt med invånardelaktighet.

Du väljer själv vilka uppdrag du vill göra och hur mycket tid du vill lägga på detta. Du får timarvode för dina publicerade bidrag.

Resultatet publiceras här på öppnasoc.se, genom socialförvaltningens kommunikatör. Kommunikatören fungerar som redaktör och kontaktperson för invånarreportrarna. Du får också praktisk utbildning och handledning av en erfaren journalist.

Vem?

En invånarreportrar får gärna vara en person som själv, eller som anhörig, har varit i kontakt med socialförvaltningen för att få stöd eller som på annat sätt har egen erfarenhet av till exempel psykisk ohälsa och/eller utanförskap.

Du ska ha ett intresse av att skriva journalistiska texter och att fota. Det finns också möjlighet att jobba med film om du vill det. Du behöver inte ha en formell utbildning och/eller erfarenhet, utan vi tittar på din personliga lämplighet och färdighet. Viktigt är att du kan formulera dig enkelt och begripligt i text.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för invånardelaktighet
Telefon: 042-10 42 62
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se