Invånarreporter

Invånarreporter är ett projekt där personer med egen erfarenhet av sociala tjänster får skriva om socialt arbete och utvecklingsprojekt ur sitt perspektiv här på öppnasoc.se.

Varför?

Socialförvaltningen behöver förbättra sin kommunikation, såväl internt som med brukare och brukarorganisationer och i synnerhet kommunikationen om de projekt som vi driver med brukardelaktighet.

Vidare behöver vi en funktion som kan granska verksamheten, en ”critical friend”, som ett stöd i kvalitetsarbetet och i arbetet med brukardelaktighet. Genom att föra fram brukarnas perspektiv och låta verksamheten svara på deras frågor kan vi lyfta frågor som är viktiga för brukarnas tillit såväl som för verksamhetens kvalitet.

Hur?

Invånarreportrarna kommer att få i uppdrag att bevaka intressanta möten, konferenser, föreläsningar och händelser och skildra dem från sitt perspektiv. De kommer även att rapportera från olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt med brukardelaktighet och med hjälp av intervjuer och bilder förmedla vad som händer, både internt och externt.

De kommer även att få möjlighet att lyfta fram frågor som de själva, eller personer i deras nätverk, vill ta upp eller fråga verksamheterna om.

Resultatet publiceras på öppnasoc.se, genom kommunikatör. Kommunikatören fungerar som redaktör och handledare för invånarreportrarna.

Vem?

En invånarreportrar ska vara en person med egen erfarenhet av sociala tjänster. Du ska ha ett intresse av att skriva journalistiska texter, fota, filma och/eller redigera. Du behöver inte kunna visa upp en formell utbildning och/eller erfarenhet, utan vi tittar på din personliga lämplighet och färdighet. Du får timarvode för dina bidrag.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet
Telefon: 042-10 42 62
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se