Månadsrapport till socialnämnden

Här kan du ta del av de resultat som socialförvaltningen presenterar för socialnämnden i samband med månadens sammanträde.

2017

2016

2015