Samverkan

Här hittar du rapporter om samverkan. Specifika samverkansavtal och handlingsplaner hittar du under respektive ämne.

Samverkan med frivilligorganisationer

IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med frivilligorganisationer

Tidigare avtal

Samverkan mellan förvaltningar i Helsingborgs stad

Övrigt