Ledningsgrupp för utveckling

I Ledningsgruppen för utveckling samlas representanter från arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och brukarorganisationer för att samordna våra gemensamma projekt. Ledningsgruppen är för tillfället vilande, då våra aktiva gemensamma projekt har egna arbetsgrupper som täcker in behovet.

Varför?

Gruppens syfte är att regelbundet samordna och rapportera om vad som händer i våra olika arbetsgrupper och projekt med brukarutveckling och ta upp strategiska frågor som är gemensamma för våra organisationer.

Vilka deltar?

I gruppen finns till att börja med fasta representanter för arbetsmarknadsförvaltningen, Fontänhuset Helsingborg, G7, Ria – Hela människan, socialförvaltningen och Vorta Drom. Mötet är öppet för den som vill delta.

Var?

Gemensam ledningsgrupp utveckling kommer att flytta runt sina möten mellan de medverkande organisationerna, för att få en inblick i varandras verksamhet.

När?

Vi träffas en gång i månaden, oftast torsdagar, klockan 10:00-11:30. Du kan se när och var nästa möte är i vår kalender.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör socialförvaltningen
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Protokoll