Ledningsgrupp för utveckling (vilande)

I Ledningsgruppen för utveckling samlades representanter från arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och brukarorganisationer för att samordna våra gemensamma projekt.

Status

Ledningsgruppen är för tillfället vilande, då våra gemensamma projekt har egna arbetsgrupper som täcker in behovet.

Varför?

Gruppens syfte var att regelbundet samordna och rapportera om vad som hände i våra olika arbetsgrupper och projekt med brukarutveckling och ta upp strategiska frågor som är gemensamma för våra organisationer. De strategiska frågorna visade sig vara svåra att lösa på den här nivån, varför gruppen upplöstes efter knappt två år, hösten 2018.

Vilka deltar?

I gruppen fanns till att börja med fasta representanter för arbetsmarknadsförvaltningen, Fontänhuset Helsingborg, G7, Ria – Hela människan, socialförvaltningen och Vorta Drom. Mötet var också öppet för övriga som ville delta.

Var?

Gemensam ledningsgrupp för utveckling flyttade runt sina möten mellan de medverkande organisationerna, för att få en inblick i varandras verksamhet.

När?

Vi träffades en gång i månaden, oftast torsdagar, klockan 10:00-11:30.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör socialförvaltningen
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Protokoll