Konflikt och försoning – stöd till föräldrar och barn vid separation

Konflikt och försoning ger stöd till föräldrar och barn när föräldrarna separerar. Vi kan stötta er och era barn till ett fungerande samarbete för barnens bästa.

Barns bästa när föräldrar separerar

När föräldrar inte är överens om vad som är bäst för deras barn efter en separation vänder de sig ibland till tingsrätten för beslut. Även om det inte är föräldrarnas önskan säger forskningen att barn far illa när föräldrarna bråkar om dem.

Vi vet att barn behöver

 • veta var de ska bo och hur de ska träffa den förälder de eventuellt inte bor hos
 • få tycka om båda sina föräldrar
 • föräldrar som inte pratar illa om varandra inför barnen
 • föräldrar som prioriterar barnens behov framför sina egna
 • föräldrar som inte använder barn som budbärare
 • information.

Vad menas med metoden Konflikt och försoning och varför erbjuds den?

En tingsrättsdom gynnar inte alltid föräldrarnas samverkan framåt i barnens liv. Arbetsmetoden Konflikt och försoning är ett samarbete mellan tingsrätt och familjerätt för att hjälpa föräldrar att hitta hållbara samförståndslösningar och ge verktyg för samarbete mellan föräldrarna.

Frågor och svar för dig som är förälder

Vad är skillnaden mellan konflikt och försoning och vanlig handläggning i tingsrätten?

I vanlig handläggning utreder en familjerättssekreterare barnets och föräld-rarnas situation och lämnar ett förslag till domstolen om vad som är bäst för barnet. Sedan har tingsrätten en huvudförhandling och avkunnar därefter en dom. Det kan ta lång tid innan domen har kommit och eftersom det inte är något som föräldrarna själva bestämt finns det stor risk för ny vårdnadstvist i tingsrätten. Ibland kan konflikten förvärras.
I Konflikt och försoning arbetar familjerättssekreteraren aktivt med att hjälpa föräldrarna att hitta överenskommelser och verktyg för att samarbeta så att föräldrarna själva kan komma överens om vad som är bäst för deras barn. Om föräldrarna har samtyckt till en överenskommelse är det troligare att det blir en hållbar lösning över längre tid.

Vad förväntas av mig som förälder?

 • Att du är beredd att försöka samarbeta med den andra föräldern med stöd från familjerättssekreteraren.
 • Att du prioriterar mötena med familjerättssekreteraren och är medveten om att arbetet kommer att ta tid.
 • Att du förbereder ditt barn/dina barn inför eventuella barnsamtal.
 • Att du har ditt barns bästa i fokus.
 • Att du försöker se framåt.

Hur går den här arbetsmetoden till?

Tingsrätten håller tre möten, som kallas för muntliga förberedelser, inom en sexmånadersperiod. Vid mötena deltar föräldrarna och deras ombud, familje-rättssekreterare och domare. Vid första mötet görs en överenskommelse om hur situationen ska se ut för barnet/barnen fram tills nästa möte (muntliga förberedelse). Vi gör också en plan för hur vi ska arbeta tillsammans fram tills det mötet. Vid det andra mötet redovisas hur arbetet har gått och vi bestämmer hur arbetet ska fortsätta. Vid det tredje mötet är det meningen att föräldrarna ska kunna komma överens om hur det ska se ut för barnen när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Vad händer om vi är överens tidigare?

Då behöver man inte genomföra alla mötena på tingsrätten utan kan skriva juridiskt bindande avtal genom familjerätten.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Du kan när som helst avbryta Konflikt och försoning om du känner att du inte vill fortsätta. Om någon av föräldrarna avbryter arbetet eller om parter-na inte är överens vid tredje mötet i tingsrätten övergår ärendet till vanlig handläggning. Det innebär oftast att tingsrätten beslutar om utredning från familjerätten. Utredningen görs då av samma familjerättssekreterare som ni redan känner genom ”Konflikt och försoning”.

Kontakt

Familjerättsenheten finns på Bredgatan 17, 251 89 Helsingborg.
Telefon: 042-10 36 00
Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-12:00, samt onsdag klockan 15:00-17:00 (helgfria dagar).
E-post: familjeratt.sof@helsingborg.se.