Fyrfältaren

Fyrfältaren är ett arbetsverktyg för att kunna följa och hantera ärendebelastning hos enskilda socialsekreterare.

Varför?

Den enda möjlighet som stått till buds tidigare för att få en överblick över ärendebelastningen är en lista som tas fram från verksamhetssystemet. Det fanns således ett önskemål om ett system där såväl medarbetare som arbetsledare får överblick, som utgångspunkt för att gå igenom ärenden. Detta för att kunna spåra vilka händelser eller uppgifter som orsakar stress hos en enskild socialsekreterare.

Två syften

  • Förstärka arbetsrelationen mellan arbetsledare och socialsekreterare genom återkommande avstämningar av arbetsuppgifterna.
  • Analysera vad som hindrar socialsekreterarna i arbetet med enskilda brukare från att fokusera på kärnuppgiften och därmed den upplevda nyttan.

Vilka deltar?

Socialsekreterare och chefer inom utredning och uppföljning på Vuxenverksamheten.

Kontakt

Anne Eskilsson, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 64 22
e-post: anne.eskilsson@helsingborg.se