Fyrfältaren

Varför?

Det är svårt att följa och hantera ärendebelastning hos enskilda socialsekreterare, där den enda möjlighet som stått till buds för att få en överblick är en lista som tas fram från verksamhetssystemet. Det fanns således ett önskemål om ett system där såväl medarbetare som arbetsledare får överblock, som utgångspunkt vid ärendegenomgång. Detta för att kunna spåra vilka händelser eller uppgifter som orsakar stress hos en enskild socialsekreterare.

Två syften

  • Förstärka arbetsrelationen mellan arbetsledare och socialsekreterare genom kontinuerliga avstämningar av socialarbetarens arbetsuppgifter.
  • Kontinuerligt analysera vad som hindrar socialsekreterarna i arbetet med enskilda brukare från att fokusera på kärnuppgiften och därmed den upplevda nyttan.

Vilka deltar?

Socialsekreterare och chefer inom utredning och uppföljning på Vuxenverksamheten.

Kontakt

Anne Eskilsson, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 64 22
e-post: anne.eskilsson@helsingborg.se