Jobb först – från missbruk till arbete

Jobb först utgår från individens behov, förmåga och motivation att skapa en stabil tillvaro med rätt stöd. Genom att ha ett meningsfullt alternativ att gå till får individen en morot att öka sina nyktra timmar och förbereda sig för arbetsmarknaden.

Varför?

Socialförvaltningens brukare har framfört att de ser ett stort behov av att personer i missbruk och beroende får möjligheten till en meningsfull sysselsättning, som kan motivera till att öka antalet nyktra timmar.

Socialförvaltningen ser ett stort socialt och ekonomiskt värde i att individer blir en del av ett meningsfullt sammanhang, där de kan stärka sin självkänsla, sitt fysiska och psykiska mående och sin motivation. Detta som ett första steg mot nykterhet och ett led på vägen tillbaka till ett självständigt liv och ett riktigt arbete med lön.

Hur?

Med jobb först vill vi skapa en obruten kedja – och en palett av möjligheter – från missbruk till arbete, där brukare, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, frivilligorganisationer och näringsliv samverkar i alla delar. En kedja där individen inte tvingas kvalificera sig för olika steg genom att till exempel uppvisa en period av nykterhet, utan kan få rätt stöd utifrån sina behov och förutsättningar när motivationen är färsk.

Genom samverkan med frivilligorganisationer som erbjuder lågtröskelverksamheter kan individer använda sin kreativitet, träna upp sin arbetsförmåga och skapa ett alternativ till missbruk. Samtidigt ger staden stöd, motivation och möjlighet att söka sig vidare till studier, praktik och arbetsträning genom socialförvaltningens och arbetsmarknadsförvaltningens gemensamma insatser.

Under H22 City Expo tog vi nästa steg för att utöka samverkan med föreningar och näringsliv och tillsammans skapa fler möjligheter för våra målgrupper. Samtidigt ställde vi frågan vilket stöd arbetsgivare behöver för att kunna göra en social insats. Individerna fick också en chans att visa upp sin arbetsförmåga genom skaparverkstad, samtal och guidade vandringar ur sitt perspektiv.

Nu bygger vi upp ett samordnat stöd som ska kunna följa och stötta både individen och arbetsgivaren ut på arbetsmarknaden.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för invånardelaktighet
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se