Samarbetssamtal – stöd till föräldrar och barn när föräldrarna inte bor tillsammans

Ibland är det svårt för föräldrar att komma överens om vad som är bäst för deras barn. Även om det inte är föräldrarnas avsikt far barn illa när föräldrarna inte kan enas om hur barnen ska ha det. Socialtjänsten/familjerätten kan då erbjuda samarbetssamtal.

Vi vet att barn behöver

  • Veta var de ska bo och hur och när de ska träffa den förälder de eventuellt inte bor hos
  • Få tycka om båda sina föräldrar
  • Föräldrar som inte pratar illa om varandra inför barnen
  • Föräldrar som prioriterar barnens behov framför sina egna
  • Föräldrar som pratar direkt med varandra – inte genom barnen
  • Information om vad som händer och varför.

Vad är samarbetssamtal?

Samarbetssamtal erbjuds föräldrar som inte bor ihop. Samtalen utgår ifrån barnens behov och innebär ett stöd i att komma överens om vad som är bäst för barnen när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Barnen kan också vara med vid samtalen om föräldrarna och samtalsle­daren tycker att det är lämpligt.

Ekonomi

Under samtalen kan du också få råd om vart du ska vända dig när det gäller frågor om barnens försörjning, som underhållsbidrag och bostadsbidrag.

Hur går samarbetssamtal till?

Föräldrarna måste vara överens om att delta i samtal. Antingen börjar samtalsledaren med ett gemensamt samtal med båda föräldrarna eller börjar vi med enskilda samtal. Om det har förekommit våld eller om det finns andra skäl börjar vi alltid med enskilda samtal. Ta kontakt med samtalsledaren för information om detta.

Samtalen leds av en eller två familjerättssekreterare som är utbildade socionomer. Deras roll är att hjälpa er föräldrar att prata med varandra och hitta lösningar och beslut som blir bra för ert barn. Samtalsledaren tar inte ställning för någon av föräldrarna utan ser till barnets bästa.

Hur lång tid tar det och hur ofta måste jag gå på samtal?

Väntetiden för ett första samtal ligger på runt 2 veckor, det beror på hur många som står i kö just då. Ibland behövs bara ett par samtal men oftast handlar det om 3-5 samtal eller fler.

Efter de första samtalen utvärderar vi tillsammans hur vi ska gå vidare och vilka frågeställningar som finns kvar att komma överens om.

Varje samtal tar cirka en timme och vi erbjuder uppföljning efter att samtalen har avslutats.

Kan vi få något skriftligt på att vi är överens?

Ni kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Oftast pratar då familjerättssekreteraren också med barnet. När familjerättsenheten har godkänt avtalet har det samma juridiska kraft som en dom i domstol.

Familjerättsenheten kan inte skriva avtal om barns försörjning utan enbart ge råd och vägledning.

Vad kostar samtalen och finns det något dokumenterat om det som vi har pratat om?

Samtalen är gratis. Vi gör inga journalanteckningar eller annan doku­mentation. Samtalsledarna har tystnadsplikt.

Läs mer på webben

På helsingborg.se/familjeratt och helsingborg.se/samarbetssamtal finns mer information. Här finns också en blankett för samarbetssamtal som du kan skicka in. Du kan också söka med e-tjänst, om båda föräld­rarna har e-legitimation (till exempel bank-id i mobilen).

Kontakta oss gärna

Du kan ringa eller mejla familjerätten.

Telefon: 042-10 36 00

Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 10:00-12:00.
Onsdag klockan 15:00-17:00.

E-post: familjeratt.sof@helsingborg.se