Brukarintervjuer för mål och nytta

För att kunna utvärdera om vi gör nytta för invånarna kommer vi att testa att genomföra systematiska intervjuer med våra brukare ute i verksamheterna.

Varför?

Vi vill veta om våra brukare upplever att vi gör rätt saker, som är till nytta för dem. För att få reda på detta kommer våra enheter själva att få testa på att göra intervjuer med sina brukare.

Genom att få en ökad förståelse för hur våra tjänster upplevs, hoppas vi att vi lättare kan hitta saker att utveckla.

Tanken är även att på sikt kunna skala upp testet för att kunna använda kunskapen som ett underlag till nämndens mål om att de som använder socialförvaltningens tjänster ska uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta.

Hur?

Under våren 2021 kommer vi att testa metoden i ett antal verksamheter och om det visar sig lyckat kommer arbetet att skalas upp under hösten 2021.

Stödboendet Fenix är den verksamhet som kommer att vara först i vårt metodtest för mål och nytta. Boendestödjare kommer att intervjua personer som har egen erfarenhet av att bo på Fenix. De som intervjuas kommer inte att intervjuas av sin tidigare kontaktperson.

Upplägget för intervjuerna är att det inte är lyssnaren som styr, utan brukarna får själva sätta ord på vad som är verkligt viktigt för dem. Intervjuerna kommer att sammanställas och struktureras och arbetsgruppen träffas därefter i grupp, tillsammans med projektledare och tjänstedesigner för att dela erfarenheter och reflektera över det samlade materialet.

En viktig del i testet är att förstå om reflektion av brukarupplevelser kan leda till förändring och utveckling av verksamheten.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se