Psykisk hälsa

Här hittar du dokument om stadens arbete med psykisk hälsa.

Brister i samverkan mellan Helsingborgs stad och Region Skåne

Läs mer om Brister i samverkan.

Miltonprojektet 2005-2008

Samverkansprojekt mellan psykiatrin Region Skåne, Helsingborg, Höganäs och Bjuv.