Psykisk hälsa

Här hittar du dokument, överenskommelser och rapporter om stadens arbete med psykisk hälsa.

Överenskommelse för Helsingborgs stad

Lokal överenskommelse

Samverkan med Region Skåne

Brister i samverkan mellan kommunerna i nordvästra Skåne och Region Skåne

Läs mer om Brister i samverkan.

Miltonprojektet 2005-2008

Samverkansprojekt mellan psykiatrin Region Skåne, Helsingborg, Höganäs och Bjuv.

Stimulansmedel

Sysselsättning

Ärendeprocesser

Övriga dokument och rapporter