Kommunikation med ungdomar (avslutat)

Under sommaren och hösten 2020 skrev socialförvaltningen ett IOP-avtal med föreningen REKO, för att de tillsammans med ungdomar skulle göra inlägg om stödinsatser i sociala medier.

Status

Projektet var tidsbegränsat och är nu avslutat.

Varför?

Vi har svårt att nå ut till ungdomar med det stöd som finns att få, via staden, regionen och frivilligorganisationer. De går inte in på helsingborg.se och söker när de mår dåligt. Vi behöver finnas och vara aktiva där ungdomar finns, i sociala medier. Samtidigt har socialförvaltningen idag inte resurser att själva driva kanaler riktade till ungdomar i sociala medier – och skapa flöde och följare.

Vilka deltog?

Genom ett IOP-avtal med föreningen REKO gjorde de inlägg, tillsammans med ungdomar i staden.

Hur?

Tre inlägg (en film, ett bilspel och en podd) publicerades i REKO:s kanaler i sociala medier, som riktade sig till ungdomar. De gjorde även sponsrade inlägg på Instagram, för att nå fler. På så vis fick REKO fler följare i sin kanal, där de hade ett regelbundet flöde, och ungdomar kunde få information om var de hittar tidiga stödinsatser i olika situationer, genom inlägg som ungdomar själva skapade och spred vidare.

Resultat

Båda parter tyckte att projektet var givande och spridningen motsvarade förväntningarna. REKO avböjde dock ett erbjudande om förlängning av projektet, då de ville fokusera på sin kärnverksamhet med stödchatt.

Några lärdomar:

  • Tyvärr kunde inte bildspelet sponsras på Instagram, då plattformen inte godkände det som sponsrat inlägg.
  • Det var svårt att nå ut till ungdomar på så kort tid (i synnerhet när fritidsgårdar höll stängt under pandemin).
  • En del av de ungdomar som deltog ville helst inte synas i bild. Någon deltagare i podden godkände aldrig publicering och den fick därför klippas om innan publicering.

Erfarenheter från projektet används nu vidare i projektet Delaktighet och samskapande med ungdomar.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet och föreningssamverkan
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se