Kommunikation med ungdomar

Socialförvaltningen har skrivit IOP-avtal med föreningen REKO, för att de tillsammans med ungdomar ska göra inlägg om stödinsatser i sociala medier.

Varför?

Vi har svårt att nå ut till ungdomar med det stöd som finns att få, via staden, regionen och frivilligorganisationer. De går inte in på helsingborg.se och söker när de mår dåligt. Vi behöver finnas och vara aktiva där ungdomar finns, i sociala medier. Samtidigt har socialförvaltningen idag inte resurser att själva driva kanaler riktade till ungdomar i sociala medier – och skapa flöde och följare.

Vilka deltar?

Genom ett IOP-avtal med föreningen REKO gör de inlägg, tillsammans med ungdomar i staden.

Hur?

Inläggen publiceras i REKO:s kanaler i sociala medier, som riktar sig till ungdomar. De sponsrar även inläggen på Instagram. REKO får fler följare i sin kanal, som de sköter med ett regelbundet flöde och socialförvaltningen kan få ut sin information genom inlägg som ungdomar själva skapar och sprider vidare.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet och föreningssamverkan
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se