Fritidsbank (tagit ny väg)

Fritidsbank eller Sportotek är ett koncept som sprids i landet, där man samlar in fritidsutrustning och idrottskläder för att låna ut till allmänheten.

Varför?

Projektet Fritidsbank/Sportotek är en idé från vår innovationsgrupp som bygger på det värmländska konceptet Fritidsbank. Projektet har tre övergripande mål:

 • Hållbar användning av fritidsutrustning, där saker kommer till nytta under hela sin livslängd
 • Bättre möjligheter att låna utrustning för att prova på olika fritidsaktiviteter, vilket i längden förhoppningsvis ökar intresset för en aktiv fritid och en bättre hälsa
 • Tillfällen för arbetsträning och praktik

Vilka deltar?

Projektet har varit ett samarbete mellan många olika parter från Helsingborgs stad, föreningslivet och frivilligorganisationer med social inriktning:

 • Helsingborgs stad
  • Arbetsmarknadsförvaltningen
  • Fritid Helsingborg (skol- och fritidsförvaltningen)
  • Socialförvaltningen
  • Volontärcenter (stadsledningsförvaltningen)
 • Föreningslivet
  • Hiso (Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation)
  • Skåneidrotten
 • Frivilligorganisationer med social inriktning
  • Fontänhuset Helsingborg
  • Kamratföreningen G7
  • Ria – Hela människan
  • Vorta Drom
  • Individuell människohjälp (IM)
  • Verdandi
  • Värmestugan
  • Erikshjälpen

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Dokumentation

Presentation 22 november 2016 (ppt) (som pdf)

Presentation 27 september 2016 (ppt) (som pdf)

Projektbeskrivning (utkast, augusti 2016, pdf)

Detta har hänt

Projektet Fritidsbank pausades 2017. Under hösten 2018 fanns diskussioner mellan Fritid Helsingborg, arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen om att starta upp projektet igen, men då blev det inget. Under hösten 2020 har Fritid Helsingborg åter tagit tag i frågan, för planerad öppning av Aktivitetsbank under hösten 2021. Frågan om sysselsättning för socialförvaltningens målgrupper är dock inte en del av sammanhanget, än.

 • 2016 – 25 januari: Catrin Albrektsson har läst om fritidsbanken, som startade i Deje och Grums i Värmland, där du kan låna sport- och fritidsutrusning. Det finns gott om utsatta barn i Helsingborg som skulle kunna ha glädje av något sådant. Johanna Callegari har varit i kontakt med initiativtagaren där.
  • Det finns några enkla kriterier som man bör följa:
   • Alla får låna
   • Allt är gratis
   • Återvinning är viktigt
  • För att det ska fungera bör ideella krafter, idrottsföreningar och kommun samarbeta med projektet.
   • Det kan bli en bra rekryteringsbas för idrottsföreningar.
   • Kan man följa upp det med hjälp till övriga kostnader om barnen vill fortsätta att utöva en idrott i en förening? Sandra Broström ska kolla upp vad som finns att ansöka om via arbetsmarknadsförvaltningen idag.
   • Vi bör också kolla med frivilligcentralen, som eventuellt jobbar på samma idé.
 • 2016 – 8 februari: Johanna Callegari och Leif Redestig har kollat upp förutsättningarna. Det bästa är att få till en samverkan mellan staden, frivilligorganisationer och idrottsföreningar. Skåneidrotten och Hiso (Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation) är intresserade.
  • Kan vi samla in utrustningar från idrottsföreningar som bytt ut sina uppsättningar?
  • Finns det intresse från sportbutiker att delta i detta?
   • Second hand-butiker?
  • Sedan måste vi lösa lokal och bemanning. Vi bör ta fram ett avtal om vem som gör vad. Kan ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) vara lämpligt?
  • En vidareutveckling kan vara att arrangera fritidsaktiviteter.
  • Leif ska skicka ut förslag på tid för ett möte.
 • 2016-2017 – Vi bildar en arbetsgrupp som jobbar fram en projektbeskrivning. Allan Hedman får uppdraget att förankra projektet med alla tänkbara samarbetsparter och besöker tillsammans med David Bergström en rad frivilligorganisationer för att undersöka vilket ansvar de är beredda att ta och om någon kan tänka sig att driva verksamheten genom ett IOP-avtal.
  • De kommer längst i samtalen med Pingstkyrkan, som ser att det här kan gå in under deras second hand-verksamhet. Pingstkyrkan beslutar sig dock för att tacka nej till att driva verksamheten.
 • 2018 – 25 juni: För två år sedan hade vi en utvecklingsgrupp i Helsingborg som drev frågan, men projektet stannade upp när det blev för stort och det saknades någon som ville driva verksamheten långsiktigt. Går det att väcka liv i frågan igen? Bengt Nilsson har lyft den och börjat kontakta dem som kan vara intresserade.
  • Det behövs lokal, pengar till hyra och en samordnartjänst och någon som vill vara huvudman för verksamheten. Idag är det ingen förvaltning i staden som vill driva en fritidsbank, men intresset finns för samarbete i olika former.
  • IM (Individuell människohjälp), Värmestugan och Verdandi är intresserade av att jobba vidare med idén.
  • Kan fastighetsförvaltningen eller Helsingborgshem bidra med lokal?
 • 2018 – 13 september: David Bergström, Bengt Nilsson och Håkan Hallgren gör ett studiebesök på Fritidsbanken i Eslöv.
 • 2018 – 12 november:
  Helsingborgs stad tittar nu på olika möjligheter att starta en fritidsbank som också bygger på lågtröskelsysselsättning för socialförvaltningens och arbetsmarknadsförvaltningens målgrupper. Socialdirektören Dinah Åbinger vill väcka liv i frågan igen och vi har tittat på en lokal i källaren av gamla brandstationen på Gåsebäck, som kan bli aktuell för insamling, reparation, lager och distribution till en butiksdel i en annan del av staden. Fritid Helsingborg kan ansvara för utlåning på Olympia och vi för verksamheten som ska ge sysselsättning. Projektet är också en del av ett uppdrag som kommunfullmäktige har gett, för att titta på just sysselsättningen för socialförvaltningens målgrupper.
 • 2019 – 21 januari:
  Vi letar fortfarande efter lokal, då källaren på brandstationen på Gåsebäck inte var lämplig i nuvarande skick. Lokalen behöver renoveras och toalett och kök installeras, vilket hade blivit för dyrt för socialförvaltningen att investera i.
  • Det har också uppstått problem då extratjänsterna som skulle vara en del i bemanningen har dragits in i den M/KD-budget som riksdagen antagit i väntan på en ny regering.
 • 2020 – juni: Lars Olsson på Fritid Helsingborg har fått i uppdrag att ta ett nytt tag om projektet och kontaktar alla som kan vara intresserade för att ta reda på hur de kan bidra. Socialförvaltningen deltar i arbetsgruppen, men frågan om sysselsättning för våra målgrupper har under tiden tagit ett annat spår som vi för närvarande utforskar tillsammans med frivilligorganisationer.