Fritidsbank

Fritidsbank eller sportotek är ett koncept som sprids i landet, där man samlar in fritidsutrustning och kläder för att låna ut till allmänheten.

Varför?

Projektet Fritidsbank/Sportotek är en idé från vår innovationsgrupp som bygger på det värmländska konceptet Fritidsbank. Projektet har tre övergripande mål:

 • Hållbar användning av fritidsutrustning, där saker kommer till nytta under hela sin livslängd
 • Bättre möjligheter att låna utrustning för att prova på olika fritidsaktiviteter, vilket i längden förhoppningsvis ökar intresset för en aktiv fritid och en bättre hälsa
 • Tillfällen för arbetsträning och praktik

Vilka deltar?

Projektet är ett samarbete mellan många olika parter från Helsingborgs stad, föreningslivet och frivilligorganisationer med social inriktning:

 • Helsingborgs stad
  • Arbetsmarknadsförvaltningen
  • Fritid Helsingborg (skol- och fritidsförvaltningen)
  • Socialförvaltningen
  • Volontärcenter (stadsledningsförvaltningen)
 • Föreningslivet
  • Hiso (Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation)
  • Skåneidrotten
 • Frivilligorganisationer med social inriktning
  • Fontänhuset Helsingborg
  • Kamratföreningen G7
  • Ria – Hela människan
  • Vorta Drom

Paus i projektet

Sedan 2016 har projektet Fritidsbank varit pausat. Under hösten 2018 fanns diskussioner om att starta upp projektet igen. Tre frågor behöver vi ha svar på:

 • Vem/vilka ska finansiera?
 • Vem/vilka ska driva verksamheten?
 • Finns det någon lämplig lokal?

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet
telefon: 042-10 42 62
e-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Dokumentation

Presentation 22 november 2016 (ppt) (som pdf)

Presentation 27 september 2016 (ppt) (som pdf)

Projektbeskrivning (utkast, augusti 2016, pdf)