Delaktighet och samskapande med ungdomar (avslutat)

Socialförvaltningen vill utforska fler sätt för att barn och unga ska kunna bli delaktiga i utvecklingsarbete i Helsingborgs stad och Region Skåne, genom att dra lärdom av goda exempel, hitta nya samverkansmöjligheter, samskapa med ungdomar och lära av varandra.

Vad?

Vi vill skapa rätt struktur och förutsättningar för att göra det möjligt för ungdomar att bli delaktiga i utvecklingen av sociala tjänster och i stadens förebyggande arbete med ungdomar på längre sikt, inte bara i sitt eget ärende.

Kortsiktigt mål för 2021:

 • Öka antalet ungdomar som är engagerade i utvecklingsarbete av sociala tjänster och förebyggande arbete med ungdomar under året.

Långsiktigt mål:

 • Skapa en samverkansstruktur i Helsingborgs stad och Region Skåne som gör att vi kan engagera ungdomar i viktiga utvecklingsfrågor med kort startsträcka, där deltagarna är insatta i sammanhanget, vet hur de kan bidra och får god återkoppling på resultatet.

Varför?

Projektidén bygger på tjänstelogik och tjänstedesign som riktmärken i utvecklingen av våra tjänster, det vill säga, vi vill börja med att förstå användarnas behov och samskapa lösningar direkt med invånarna.

Hur?

Du som organisation eller enskild som arbetar med ungdomar eller själv är ungdom (13-18 år) kan delta i projektet genom att lämna in en testidé nedan som du vill påbörja under hösten 2021. Du kan då söka ersättning för olika utlägg genom projektet, förutsatt att du är med och redovisar resultaten med övriga parter i den stora projektgruppen.

Exempel på vad du kan söka om pengar till:

 • Arvode till ungdomar som deltar
 • Bidrag till föreningar som samverkar
 • Eventuell utveckling av digitala lösningar
 • Fika och övrigt material till möten
 • Kommunikation, till exempel sponsrade inlägg i sociala medier.

Pengarna ska fördelas till de test som uppfyller följande kriterier:

 1. Testat ska baseras på ett behov som ungdomar i Helsingborg har varit med och format, kopplat till hur de kan och vill påverka staden och/eller regionen.
 2. Behovet ska leda till en konkret åtgärd, som testas eller genomförs tillsammans med ungdomar i staden under hösten 2021.
 3. Deltagarna ska få återkoppling om resultatet av testet och hur planen ser ut framöver för att eventuellt fortsätta eller testa i större skala.
 4. Vi samverkar med varandra över myndighets- och förvaltnings- och organisationsgränser för att med tillgängliga resurser och nätverk testa nya lösningar.
 5. Vi delar våra resultat med varandra och lär av varandra under och efter resans gång i en större projektgrupp.

Projektet avslutades och redovisades under 2022.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för delaktighet och föreningssamverkan
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se
Telefon: 073-231 13 23

Amanda Ricketts, koordinator
E-post: Amanda.Ricketts@helsingborg.se
Telefon: 073-144 56 36