Sip-gruppen (inget behov)

Sip-gruppen ska genom informationsinsatser öka användandet av samordnad individuell plan (sip).

Status

För närvarande finns inga planerade aktiviteter för gruppen, då vi upplever att bristande kunskap om och användande av sip inte är ett lika stort problem längre, utan i stället brister i samverkan.

Varför?

Sip-gruppens syfte var att ge information till såväl brukare och brukarorganisationer som medarbetare på Helsingborgs stads socialtjänst och Region Skåne för att sprida användandet av samordnad individuell plan (sip), så att alla som har rätt till det också får det.

Vad är Sip?

Sip är till för alla personer som behöver samordnat stöd från flera förvaltningar/myndigheter, oavsett om de är vuxna, unga, gamla, barn eller föräldrar. Sip:en är en gemensam plan för att samordna stödet från alla viktiga insatser i personens liv.

Vid ett sip-möte är det brukaren som står i fokus. Brukaren avgör vem som ska hjälpa till att hålla i mötet. Det ska vara en person som brukaren har förtroende för och det behöver inte vara någon personal från vården eller socialtjänsten.

Inför mötet sitter brukaren ner med sin utvalda person och funderar över vilka individuella mål som är viktiga. Under sip-mötet bestämmer gruppen gemensamt vilka insatser som behövs för att brukaren ska uppnå sina mål, vem som ska vara ansvarig för vad och när. Detta ska framgå tydligt i planen.

Frågor och svar om sip (pdf från socialstyrelsen).

Så går det till att göra en sip (pdf).

Här hittar du mer information om sip.

Vilka deltar?

I gruppen deltar personer med egen erfarenhet av socialtjänsten och som själva har eller har haft en samordnad individuell plan.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet
Telefon: 042-10 42 62
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se