KIBB – behandling vid barnmisshandel

KIBB (kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel) är en behandling för familjer som riskerar att använda eller har använt fysisk bestraffning mot barn.

Utvärderingar som gjorts i USA och Sverige av metoden, visar goda resultat på att familjer har slutat använda våld, konflikter har minskat och att både barns och föräldrars psykiska hälsa har blivit bättre.

Hur kan KIBB hjälpa er som familj?

KIBB hjälper familjemedlemmarna att bli bättre på att lyssna på varandra, att prata och förstå varandra bättre och ger föräldrarna tips och råd om vardagen med sina barn. Barn och föräldrar upplever att stressen och bråken i familjen minskar och att de lugna och trevliga stunderna blir fler.

Hur ser KIBB-behandlingen ut?

  • Barn och föräldrar har varsin behandlare.
  • Vid varje möte har vi olika teman som vi pratar om och arbetar med på olika sätt.
  • Vid varje tillfälle fikar barn, föräldrar och behandlare gemensamt.

KIBB-teman

  • Vad är fysisk bestraffning?
  • Vägledning och gränssättning
  • Tankar, känslor och beteende
  • Hantera ilska
  • Aktivt lyssnande
  • Trygghetsplan för familjen
  • Brev mellan föräldrar och barn

Prata med er socialsekreterare om ni är intresserade av KIBB.