Kommunikation

När socialförvaltningen kommunicerar om sin verksamhet och i synnerhet om utvecklingsprojekten med brukardelaktighet vill vi att brukarna så långt det är möjligt ska komma till tals och synas.

Den information som invånarna behöver för att kunna kontakta socialförvaltningen och söka stöd finns under Omsorg och stöd på helsingborg.se.

För den som vill veta mer om hur socialförvaltningen arbetar och är organiserade och vilka utvecklingsprojekt som pågår är sidan du är inne på nu, öppnasoc.se en samlingspunkt. Här kan du läsa mer om syftet med den här sidan.

En annan viktig kanal är vår Facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, som är öppen för alla som är intresserade.

Varför?

En levande kommunikation är avgörande för att kunna bedriva och utveckla en verksamhet. Genom att göra arbetet öppet och tillgängligt möjliggör vi för fler att ta del och kunna påverka. Genom att erbjuda fler kanaler och ingångar för kontakt kan vi få in synpunkter från fler håll. När fler är med och påverkar får vi på köpet fler ambassadörer som kan förmedla vad vi gör och varför.

Hur?

Nästa naturliga steg är att även bjuda in fler aktörer direkt i kommunikationsarbetet. Det gör vi bland annat genom projekten klarspråk och invånarreporter.

Vi tror också att regelbundet nätverkande med frivillig- och brukarorganisationer är en viktig kommunikationsväg. Därför driver vi Gemensam utvecklingsgrupp.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet
Telefon: 042-10 42 62
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se