Stöd till föräldrar med placerade barn

En föräldragrupp med egen erfarenhet har kommit fram till vilket stöd föräldrar med placerade barn behöver och hur kan vi ordna det tillsammans.

Varför?

Socialförvaltningen har i uppdrag att ge stöd till föräldrar med placerade barn. Detta har tidigare skett i alldeles för låg omfattning och familjehemsenheten har velat förbättra det arbetet. Vilket stöd är det egentligen som efterfrågas?

Vilka har deltagit?

Arbetsgruppen har bestått av såväl personer med egen erfarenhet av placerade barn som socialsekreterare från olika delar av socialförvaltningen.

Resultat

Socialförvaltningen har idag en permanent verksamhet för stöd till föräldrar med placerade barn, Fritt föräldrastöd.

Förvaltningen har också ett samarbete med PUFF, Placerade ungas föräldraförening. Där kan föräldrar träffa andra som har eller har haft sina barn placerade.

Kontakt

Tommy Grundström, verksamhetsansvarig
telefon: 042-10 64 65
e-post: tommy.grundstrom@helsingborg.se