Stöd till föräldrar med placerade barn

Föräldragruppen har kommit fram till vilket stöd föräldrar med placerade barn behöver och hur kan vi ordna det tillsammans.

Varför?

Socialförvaltningen har i uppdrag att ge stöd till föräldrar med placerade barn. Detta har tidigare skett i alldeles för låg omfattning och familjehemsenheten har velat förbättra det arbetet. Vilket stöd är det egentligen som efterfrågas?

Vilka har deltagit?

Arbetsgruppen har bestått av såväl personer med egen erfarenhet av placerade barn som socialsekreterare från olika delar av socialförvaltningen.

Resultat

Idag har socialförvaltningen inrättat en tjänst för stöd till föräldrar med placerade barn. Samtidigt har föreningen Puff (Placerade ungas föräldraförening) bildats, för att föräldrar ska kunna få stöd från personer med egen erfarenhet.

Kontakt

Tommy Grundström, projektledare socialförvaltningen
telefon: 042-10 64 65
e-post: tommy.grundstrom@helsingborg.se