Case management

En case manager (vård- och stödsamordnare) hjälper dig som har ett omfattande stödbehov och är i kontakt med socialförvaltningen att samordna insatser från kommunen, sjukvården och andra myndigheter.

Varför?

Case management är en arbetsmodell där du och din case manager (CM) kartlägger dina behov och mål. Ni planerar tillsammans och tar ansvar för samordningen av dina vård- och stödinsatser.

Hur?

För att få en CM ska du ha fyllt 18 år, ha en psykisk ohälsa och/eller ett missbruk samt ha svårt att få rätt stöd och hjälp från samhället. Du ska ha kontakt med, eller behov av kontakt med psykiatrin.

Arbetet fokuserar på dina behov, svårigheter samt resurser och involverar ditt professionella och personliga nätverk. Tillsammans skapar du och din CM en resursgrupp som ska vara ett stöd för dig i din återhämtning från psykisk ohälsa. För att kunna samarbeta behövs ett samtycke för kontakt mellan dina olika vård- och stödinsatser.

I socialförvaltningens vuxenverksamhet finns utbildade case managers och ett pågående utvecklingsarbete. I projektet testas arbetsmodellen för att se om den också kan vara till hjälp för familjer med behov av en samordningsfunktion.

Mer om CM

Se vår film om Case management i Helsingborg:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Avbryt

Lämna en kommentar

David Bergström
David Bergström
sedan

Hej Jaana! Jag ber våra case managers att återkomma till dig via mejl! Med vänliga hälsningar /David, kommunikatör