Hälsa – Din hälsa Helsingborg

Din hälsa Helsingborg är ett samverkansprojekt mellan brukarorganisationer och stadens förvaltningar som ska uppmuntra till gemensamma hälsoaktiviteter.

Varför?

Gemensamt för flera av arbetsmarknadsförvaltningens och socialförvaltningens målgrupper är att det finns ett behov av att förbättra sin allmänna hälsa. Kan vi tillsammans med brukarorganisationerna och som en utveckling av arbetet med Fritidsbank få igång olika hälsoinriktade aktiviteter där brukarutvecklare och tjänstemän arbetar och deltar tillsammans?

Vilka deltar?

I dagsläget har vi en arbetsgrupp med personer med egen erfarenhet av socialtjänsten som jobbar på att få igång olika aktiviteter, tillsammans med våra brukarorganisationer. Så småningom hoppas vi kunna gå vidare med större eller mer långsiktiga delprojekt. Tanken är att projekten ska ledas av brukarutvecklare som är arvoderade eller anlitade genom sysselsättningsåtgärder hos arbetsmarknadsförvaltningen.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Genomförda evenemang

  • 17 maj 2023 tog vi åter upp Hälsodag på Gröningen, tillsammans med ett tiotal frivilligorganisationer som höll i olika prova på-aktiviteter för hälsa och rörelse, bland annat Ångestloppet, yoga, fotboll, kubb och boule.
  • Vi har skapat Facebook-gruppen ”promenadkompis”
  • 17 maj 2018 ”Våryra” på gröningen där vi bland annat fick testa på fitnessboxning och yoga. Vi sprang även ångestloppet med Helsingborgs Fontänhus.
  • Våren 2018 hade vi några prova-på aktiviteter i samarbete med projektet ”Jag kan!”
  • Workshop med Jag kan 11 januari 2018.
  • Den 21 september 2017 anordnade vi en brännbollsturnering på Norrehed (Heden) för brukare, tjänstemän och andra intresserade.
  • Vi arrangerade en vårfest/hälsodag 17 maj 2017, med bland annat brännboll, yoga, dans, powerwalk, basket, plantering och visning av utegym. Vi hoppas att detta ska bli ett årligen återkommande arrangemang.