Hälsa – Din hälsa Helsingborg

Varför?

Gemensamt för flera av arbetsmarknadsförvaltningens och socialförvaltningens målgrupper är att det finns ett behov av att förbättra sin allmänna hälsa. Kan vi tillsammans med brukarorganisationerna och som en utveckling av arbetet med Fritidsbank få igång olika hälsoinriktade aktiviteter där brukarutvecklare och tjänstemän arbetar och deltar tillsammans? Projektet går under namnet Din hälsa Helsingborg.

Vilka deltar?

I dagsläget har vi en arbetsgrupp med personer med egen erfarenhet av socialtjänsten som jobbar på att få igång olika delprojekt, tillsammans med våra brukarorganisationer. Så småningom kan vi gå vidare med större eller mer långsiktiga delprojekt. Tanken är att projekten ska ledas av brukarutvecklare som är arvoderade eller anlitade genom sysselsättningsåtgärder hos arbetsmarknadsförvaltningen.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Kommande evenemang

Genomförda evenemang